Home Dotace v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2014 -2020

 

 

Program rozvoje venkova 2014-2020

Vláda schválila dne 9. 7. 2014 Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Návazným krokem bylo předložení dokumentu dne 16. 7. 2014 Evropské komisi pro vyjádření jejích připomínek. 

 

Aktuální informace a pravidla na stránkách MZe


Aktuálně:

Od 4. do 24. dubna 2017 bylo otevřeno 4. kolo podávání žádostí.

 

Ve 4. kole bylo několik lesnických opatření:

4.3.2 Lesnická infrastruktura
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Páté kolo bude na začátku října 2017.

Zde bude oblíbený program "Lesnická technika"

 

Poskytovatelem podpor je SZIF

Informace získáte na SZIF nebo u akreditovaných poradců www.agroporadenstvi.cz

 

 

Historie:

V třetím kole (říjen 2016)

bylo možno žádat na opatření

8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství

4.3.2. Lesnická infrastruktura


Pravidla pro lesnickou techniku byla po prvním kole upravena a malí vlastníci lesů měli možnost žádat o malotraktory, čelní nakladače, vyvážecí vleky, navijáky, stěpkovače a štípače. Finanční limit tohoto opatření byl vyčerpán.


Pravidla pro zalesňování zemědělských půd přináší několik změn, kromě nových hektarových sazeb jsou pevně stanoveny minimální počty sazenic.

Možno je zalesňovat pouze půdy, které mají v LPIS poznámku "vhodné k zalesnění".

Před realizací opatření je nutno se předem registrovat - vstup do opatření. 


Historie - PRV 2007-2013

V rámci dotací z Programu rozvoje venkova mohl do roku 2013 vlastník lesa získat dotace na:

OSA I. 1.2. Investice do lesů

1.2.1. Lesnickou techniku -  nákup strojů a zařízení pro údržbu a výchovu lesů

s dotací až 50%

1.2.2.  Lesnické provozovny - budování provozoven na zpracování lesnických produktů a pořízení techniky

s dotací až 50%

1.2.3. Lesnickou infrastrukturu - stavbu lesních cest, budování retenčních nádrží

s dotací až 100%

 

3.3.4. Využívání poradenských služeb - možno čerpat dotaci na nákup poradenské služby od akreditovaného poradce

s dotací až 80%

 

OSA II. 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

2.1. Zalesňování zemědělské půdy

2.2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích

2.3. Lesnicko-environmentální platby

2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

 

 

Poskytovatelem podpor je SZIF

Informace získáte na SZIF nebo od akreditovaných poradců  www.agroporadenstvi.cz