Home

Příspěvky a texty našich členů

Dne 14.10.2003 ne Semináři ČLS v Praze

 

přednesl Jiří Pohan referát

Výkon funkce odborného lesního hospodáře

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 15:27)

 

Dne 7. 6. 2016 proběhl v Kostelci nad Černými lesy seminář

Změny vlastnictví lesa a jejich dopady na lesnickou politiku a způsoby obhospodařování lesů v České republice,

který zorganizovala Česká lesnická společnost.

Na semináři vystoupil i předseda Ing. Jiří Pohan.

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 18:08)

Celý článek...

 

Jedna z prvních akcí komory byla spolupráce na semináři s tématem zalesňování zemědělských půd.

viz: info ze semináře

K této akci náš člen Ing. Josef topka připravil pro časopis Lesnická práce článek.

Sken článku v LP 7/2003

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 16:27)

 

V březnové Lesnické práci (ročníku 2017) jsem vyjádřil svůj názor v anketě:

Názory zástupců lesnického oboru na Národního akčního plánu na změnu klimatu

Aktualizováno (Úterý, 21 Březen 2017 11:30)

Celý článek...

 

Tento materiál byl zpracován pro časopis Lesnická práce – vyšel v čísle 11/2003

LP 11 2003         sken článku v časopise

Přesto že se všichni s produkty lesů a lesního hospodářství denně setkáváme, nemá veřejnost o lesnictví vůbec ujasněnou představu. Výsledky průzkumu veřejného mínění z roku 2002 byly velkým překvapením. Ukázalo se, že většina obyvatel našeho státu nedokáže rozlišit rozdíl mezi lesníkem a myslivcem. Neví vůbec kolik a jaké práce péče o lesy stojí. Neuvědomují si jaké všechny funkce lesy plní. Většina dotázaných dokonce uvedla, že lesníka v lese v životě neviděla.

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 16:56)

Celý článek...

 
Více článků...