Domů Informace z akcí Seminář a 4. valná hromada 2005

Zpráva ze semináře a valné hromady ČKOLH.

Dne 16.3.2005 v Pelhřimově zorganizovala Česká komora odborných lesních hospodářů pro
své členy odborný seminář, který se zaobíral dvěma tématy.

Problematikou nakládání se sadebním materiálem a ochranou lesa.

Krátce před začátkem doby zalesňování je více než vhodné si zopakovat pravidla
nakládání se sadebním materiálem, zvláště v době, kdy se některá nařízení zákona 149/2003
Sb. ještě nevžila a některá byla v loňském roce změněna.
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D (VÚLHM Opočno) připomněl hlavní body tématu, zopakoval veškerá
zákonná nařízení, upozornil na časté chyby, které vznikají v dokladech při pohybu sadebního
materiálu. Informace doplnil ještě ing. Miroslav Řešátko, CSc z MZe a společně pak
zodpovídali dotazy.
Jako následek letošní zimy můžeme očekávat opětný rozvoj kůrovců. Velké množství
sněhových ale i větrných polomů, bude ideální pro jejich další rozvoj a proto je nutné získávat
stále nové informace.
Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. kromě základních biologických charakteristik kůrovců připomněl
i všechna základní pravidla a doporučení při kontrole a prevenci. Seznámil s velmi
zajímavými novými poznatky z výzkumu atraktivnosti lapáků a v diskusi odpověděl na
mnoho doplňujících dotazů.
Na předcházející informace navázal zástupce Silvaco a.s. p. Hubert Plaček s informacemi o
pomůckách a prostředcích používaných v ochraně lesa se zaměřením na kůrovce.
Všichni přednášející doplnili své vystoupení velkým množstvím obrázků, grafů a textů na
datových projektorech.
S aktuálními informacemi o přípravě nového zákona z pohledu MŽP a dalšími souvislostmi
seznámil přítomné Ing.Václav Bárta. (MŽP)
Účast – 65 posluchačů - OLH

V odpoledních hodinách téhož dne proběhla čtvrtá valná hromada ČKOLH.
Komora existuje již tři roky a jedním z bodů programu schůze byla volba nových orgánů,
které mají tříletý mandát.
V průběhu jednání bylo hodnoceno uplynulé období.
Podařilo se navázat spolupráci s ministerstvy i dalšími organizacemi. Komora se účastní
mnohých aktivit a pracuje mimo jiné také na přípravě nového lesního zákona a NLP.
Za krátké období své existence zorganizovala několik zdařilých seminářů a akcí.

Komora má nyní 147 členů, kteří spravují lesy na výměře více než 93 000 ha.

Jako projev ocenění vykonané práce a důvěry, byl mandát současného výboru komory
prodloužen na další tři roky.

Ing.Jiří Pohan

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 22:21)