Domů Informace z akcí Zalesňování zemědělských půd 2004

Seminář Zalesňování zemědělských půd

Pelhřimov 30.9.2004    -   pozvánka

 

Akce se uskutečnila v kongresovém sále v budově Městského úřadu v Pelhřimově.

Sál s kapacitou 200 míst byl téměř zcela naplněn. Dle presenčních listin se zúčastnilo 184 posluchačů.

Průběh zachycuje „ zpráva o odborné akci “, předkládaná Mze.  zkrácená verze zprávy

Součástí přípravy semináře bylo i zpracování sborníku přednášek. Sborník byl pojat jako praktická pomůcka při převodu zemědělské půdy do lesa.

Obsahuje veškeré potřebné informace plynoucí z obsažených referátů, ale i další potřebné informace. Např. tabulkové přílohy platných vyhlášek – stanovení CHS, minimální počty sazenic, parametry sadebního materiálu, výpočet sponů, adresář Zemědělských agentur, prázdné formuláře žádostí atd.

SZIF – poskytovatel dotace z programu HRDP, nám na naši žádost poskytl kompletní příručku pro žadatele ve formátu vhodném pro další zpracování a tisk.

Pro seminář bylo vydáno 250 ks sborníků. Účastníci obdrželi sborník již při vstupu. Další byly poskytnuty orgánům státní správy a některým státním organizacím.

Několik posledních sborníků bylo prodáno zájemcům.

Po celém nákladu se jen zaprášilo, stále přicházejí další žádosti o sborník. Uvažujeme o dotisku.

Na semináři byla taktéž představena jednoduchá tabulka, ve které je možno porovnávat náklady na zalesnění a možné dotace. Velmi jednoduše je možno měnit obsah barevných polí a posuzovat vliv změn dřevinné skladby na výši nákladů a dotací. Vlastníkovi pozemku je možno již při prvním setkání snadno vyčíslit náklady a vypočítat pravděpodobnou dotaci.

Atmosféru zachycuje i několik fotografií v galerii                      (foto ing. Slavinger)

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 22:21)