Home Informace z akcí Krajina, les a ochrana přírody 2013

Informce z účasti na semináři

„ Krajina, les a ochrana přírody“,

který ve dnech 13. - 14. 10. 2003 uspořádala Česká lesnická společnost ve spolupráci s AOPK ČR, MZe, MŽP a ČSOP.

Cílem dvoudenního semináře bylo seznámit především pracovníky obcí s rozšířenou pravomocí, kteří se zabývají ochranou přírody (ale i další zainteresované pracovníky státních orgánů a samosprávy) s různými problémy a novinkami v oblasti ochrany přírody a výkonu státní správy lesů.

V prvním dni byla hlavním námětem ochrana přírody. Druhý den byl zaměřen více k problematice lesního hospodářství.

Celkem zaznělo 11 odborných referátů.

O zpracování tématu „Problematika výkonu funkce OLH“ byl požádán předseda ČKOLH  ing. Jiří Pohan .

Referát

Součástí referátu, který se zabýval výkonem činnosti pověřeného OLH a různými souvisejícími problémy,  

byla i prezentace komory pracovníkům státní správy a nabídka vzájemné spolupráce.

Akce se zúčastnilo v prvním dni cca 110 a druhý den cca 60 posluchačů – pracovníků státní správy.

Všechny referáty ze semináře a ještě další materiály budou zpracovány a vydány na CD ROM.

Tento sborník - CD ROM bude možno získat u ing. Kyzlíka jednatele ČLS

 

Hodnocení:

V referátu byly zmíněny problémy vztahu OLH – SSL.

Komora byla úspěšně prezentována pracovníkům státní správy převážně z obcí s rozšířenou pravomocí, kteří OLH přímo řídí.

 

-JP-

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 23:05)