Již v roce 2005 jsme obdrželi informaci Ministerstva financí k problematice DPH v činnosti odborného hospodáře.

Ministerstvo financí České republiky - logoMinisterstvo financí České republiky

 

 

Náhrada za výkon činnosti OLH v případech, kdy jeho činnost platí stát je předmětem příjmu z podnikání a je předmětem DPH. Vyhlášková sazba náhrady je tedy pro plátce DPH cena včetně DPH.

 

Znění dopisu MF z 8.8.2015,

Č.j.18/20555/2005-181

Vyřizuje: Ing. Hajná, l. 3006

 

Věc: Uplatnění zákona o DPH u činnosti odborného lesního hospodáře

Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, je předmětem daně poskytování služeb osobou povinnou k dani za úplatu v tuzemsku. Pokud na základě smlouvy o výkonu činnosti odborný lesní hospodář (dále jen OLH), kterým je právnická nebo fyzická osoba, zabezpečuje v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese, je osobou povinnou k dani, která vykonává ekonomickou činnost, poskytuje službu za úplatu. V případě, kdy na základě smlouvy o výkonu činnosti OLH poskytuje uvedenou službu vlastníkovi lesa tak, že úplatu provádí stát, jedná se také o uskutečnění zdanitelného plnění. Stejný přístup při uplatnění ZDPH, tedy o uskutečnění zdanitelného plnění, se jedná i v případě, kdy si vlastník lesa nevybere OLH sám, ale funkci OLH vykonává pověřená právnická nebo fyzická osoba a její činnost hradí stát.

Podle § 36 odst. 1 ZDPH je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od osoby (vlastníka), pro kterou se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo od třetí osoby (státu), bez daně.

Ing.Mgr. Olga Hochmannová v.r. Ředitelka odboru

 

J.P.

Aktualizováno (Úterý, 14 Březen 2017 17:47)