Lesní hospodářský plán (LHP)

Lesní hospodářské plány jsou dokumenty upravující veškeré nakládání s lesem formou závazných ustanovení a doporučení. Jsou nástrojem vlastníka lesa a zpracovávají se zpravidla na 10 let. Závazně se upravuje maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Státní a obecní lesy mají jako závazný ukazatel též minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40ti let věku.

Vlastník lesa je povinen včas zadávat zpracování LHP. Pokud LHP nebo osnova neexistuje podléhá jakákoliv těžba překračující průměrně 3 m3 na jeden hektar lesa za rok schválení odborného lesního hospodáře a státní správy lesů.