Dne 7. 6. 2016 proběhl v Kostelci nad Černými lesy seminář

Změny vlastnictví lesa a jejich dopady na lesnickou politiku a způsoby obhospodařování lesů v České republice,

který zorganizovala Česká lesnická společnost.

Na semináři vystoupil i předseda Ing. Jiří Pohan.

Téma semináře uvedla úvaha:

 Současné lesní hospodářství je charakterizováno velkou rozmanitostí vlastnictví lesů. Lesnické politiky a koncepce však v převážné většině tuto pestrost zohledňují jen okrajově. Reálně roste podíl těch, kteří vlastní pouze malé pozemky, nemají žádné lesnické nebo alespoň zemědělské znalosti, a kteří v důsledku toho jen stěží hledají motivaci k obhospodařování svého majetku. Tento jev je známý jako rostoucí podíl „nových" či „nepřítomných" vlastníků lesů. Uvedený fenomén byl pojmenován v západní Evropě, ovšem v určité podobě je do něj možno zařadit i situaci po restitucích v ČR. Hlavním zaměřením a cílem semináře je zhodnocení vývoje drobného vlastnictví lesů po roce 2000, přičemž stěžejní diskutovanou otázkou bude, jaké z lesnických přístupů jsou reálně nejvhodnější pro různé typy vlastnictví, a následně, jaká disponibilní opatření lesnické politiky je možno uplatňovat pro jednotlivé kategorie, a jak aktivovat nové (neaktivní) vlastníky k trvale udržitelnému lesnímu hospodářství.

 

Kromě jiných příspěvků vystoupil i J.Pohan coby odborný lesní hospodář dlouhodobě spolupracující s vlastníky lesů malých výměr. Pověřený OLH a také vlastník lesů.

text referátu


Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 18:08)