Vyjádření v lesnické práci 5/2016 k problémům sucha

logo LP 5 2016

Ing. Jiří Pohan odpovídal jako Odborný lesní hospodář na drobných lesních majetcích.

Zima a jaro nepřinesly příliš velké množství srážek ani řádné mrazy. Lze tedy předpokládat, že srážkový deficit nebyl doplněn a přezimování vývojových stádií brouků bylo pravděpodobně úspěšné. Průběh jara sice nepřináší velký objem srážek a podzemní vody jsou stále v deficitu, ale přesto se mi však zdá, že svrchní vrstvy půdy určitou vláhu získaly. Současné dubnové teploty se taktéž drží níže a dává nám to určitou naději, že první rojení snad nebude mít tak razantní nástup.

V lesích drobných vlastníků v těchto dnech vrcholí zpracovávání posledních kůrovcových ohnisek. Vyhledávání napadených stromů je hlavní aktivitou odborných hospodářů. I přes snahu hospodářů je zpracování mnohdy pomalé a vlastníci k problému přistupují neaktivně. Důležitá je spolupráce hospodářů s vlastníky a také pomoc státní správy.

I přes veškerou snahu i včasné zpracování, musíme počítat s tím, že se po úspěšném přezimování, zvláště ve větších ohniscích, kůrovec během několika dnů vyrojí.

V drobných majetcích je problematické využívání lapáků, kdy hrozí, že při nedodržení termínů a pozdním zpracování si vlastník může situaci v lese ještě zhoršit. Lapače v některých menších ohniscích nelze umístit. S otrávenými lapáky také není možné u těchto vlastníků pracovat.

Dalším problémem specifickým pro malé majetky je započetí zemědělské sezóny, kdy bude velkým problémem se do lesů v polích vůbec dostat, dřevo z lesů vyklidit a někde skládkovat. Zemědělci v zajetí boje o dotace na plochu nepřipustí nikomu, aby v jejich kulturách jezdil traktorem a přibližoval dříví. Takto se nám v mnoha případech stane, že dřevo z porostů možná bude včas vytěženo, ale zůstane ležet na kraji lesa, nebude odvezeno a kůrovec úspěšně dokončí vývoj a rozšíří se do dalších míst a k jiným vlastníkům.

Dalším problémem bude zahlcení trhu s dřívím, které všichni potřebujeme urychleně odvážet. Nebudou dostatečné odběratelské ani dopravní kapacity. Propad ceny dřeva bude ze všeho asi nejmenší potíží. Předpokládat, že drobní vlastníci budou schopni dřevo na skládkách chemicky ošetřovat, není možné.

Z několika výše uvedených komplikací a specifik lze předpokládat, že jarní rojení v drobných soukromých lesích bude náročné.

Hlavním opatřením, které můžeme udělat je aktivní přístup vlastníků, aktivita odborných hospodářů a spolupráce státní správy.

Myslím, že je důležité a potřebné šířit informace o tomto problému i v médiích a poskytovat rady a doporučení vlastníkům. Toto by mělo být úkolem ministerstva, které by si mělo přímo vynutit prostor v hlavních zpravodajských médiích a poskytovat aktuální informace a doporučení.

Stejně tak by mělo ministerstvo informovat zemědělce a vyzvat je ke spolupráci s vlastníky lesů, aby hledali společná řešení při dopravě dřeva z lesů a ne situaci komplikovali zákazy. Lesní dopravou poškozené zemědělské kultury by mohly být předmětem náhrady ze strany státu v rámci kompenzací škod suchem. Stejně tak by měl změnit určité přístupy Státní zemědělský intervenční fond jako poskytovatel zemědělských plošných dotací.

Dalším opatřením by mohla být podpora zpracovatelských podniků, aby zakládali zvláštní skládky dřeva, na které bude možno navézt hmotu, která by se za normálních podmínek na běžné podnikové skládky nevešla. Na těchto mimořádných skladech pak provádět odborná ošetření a asanace. Toto je však problematický zásah do soukromých právních a obchodních vztahů mnohdy zahraničních firem.

Zmínil jsem a považuji za jednoznačné, že hlavní úlohu skutečně hrají odborní hospodáři, kteří mohou nejvíce ovlivnit vlastníky, rychlost a kvalitu zpracování kůrovce. Již od podzimu všichni cítíme, že máme více práce a nejvíce času věnujeme právě tomuto problému. Myslím, že vzhledem k vyšší aktivitě a s tím souvisejícími i vyššími náklady hospodářů, by mělo ministerstvo přehodnotit také sazby za výkon činnosti pověřeného OLH, které jsou již pátým rokem bez sebemenší valorizace. Ve všech oblastech státní správy v minulých letech mzdy rostly. Pouze odborní hospodáři zůstali stranou.

Přeji všem vlastníkům a hospodářům hodně sil, zdaru a příznivé počasí, které pravděpodobně vše rozhodne.

J.Pohan

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 18:48)