Home Obecné informace Registr přípravků na ochranu rostlin

ukzuz

V lesnictví i v jiných oborech zemědělství a činností v krajině je možno používat pouze schválené přípravky k ochraně rostlin.

Ministerstvo zemědělství na své stránce umožňuje přístup do registru povolených přípravků na ochranu rostlin, který vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Aktualizováno (Pátek, 23 Červen 2017 20:49)