Home Section Blog Informace Rychle rostoucí dřeviny

Rychle rostoucí dřeviny pro zemědělské a lesnické využití v podmínkách České republiky“

Semináře organizované VÚKOZ, v.v.i.; VÚLHM, v.v.i. a Topolářskou komisí České republiky, z.s.(TKČR)
za finanční podpory Technologické platformy „Rostliny pro budoucnost“
a za účasti odborníků MZE, MZP


Termín konání:     

4.10.17     VÚKOZ, v.v.i. Průhonice

5.10.17     VÚLHM, v.v.i. Kunovice (Uherské Hradiště)

pozvánka

Aktualizováno (Středa, 13 Září 2017 09:10)