Home Horní titulky Seminář 8.3. v Třeboni

 

cls logo  OLH 1

Dne 8.3. 2018 se uskuteční ve spolupráci ČKOLH a ČLS odborný seminář s tématem

Moderní trendy při prvním uvádění dřeva na trh EU.

logo PRV

Akce je organizována v rámci Programu rozvoje venkova - operace I.1.1. Vdělávací akce

Projekt: Trvale udržitelné hospodaření v lesích II

 

Jako správci mnoha obecních majetků se setkáváte jistě s problémy, kdy Vás obecní zastupitelstvo, starosta nebo nově zvolení zastupitelé obviňují ze špatného prodeje, nízkého zpeněžení, machinací někdy i krádeží. Těmto nařčením se velmi těžko brání a mnohdy je složité situaci vysvětlit.

Proto by Vás mohl zaujmout prodej dřeva pomocí burzy a veřejných nabídek. Tímto způsobem můžete zcela transparentně prodávat dřevo, dosáhnout maximálního možného zpeněžení – dokladovatelným způsobem. Získat opravdu dobrou cenu, nebo si i ověřit reálnost cen, které jste realizovali doposud.

Formami veřejného prodeje můžete krásně předejít výše uvedeným problémům a nedorozuměním s vlastníky a obcemi.

 

Semináře se lze zúčastnit po uhrazení účastnického poplatku a po potvrzení registrace organizátorem či odborným garantem!

Registraci je nutné provést přes zde v registru akcí EAGRI (seminář č. 1227).

 

pozvánka na akci

Aktualizováno (Čtvrtek, 22 Únor 2018 12:23)