Home Section Blog Informace Nové důležité vyhlášky

Kůrovcová kalamita a potřeba řešení nových situací v lesnictví byly důvodem ke vzniku novel dvou vyhlášek.

Byla novelizována vyhláška 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa o náležitostech ochrany lesa

Dále vydáním vyhlášky  298/2018 Sb., byla zrušena vyhl. 83/1996 Sb. - přinesla nové definice hospodářských souborů a použití dřevin k zalesňování

Aktualizováno (Středa, 27 Únor 2019 20:55)