Home Section Blog Informace Kůrovcové kalamitní oblasti

Kůrovec je hlavním tématem českého lesnictví této doby.

I přes složitou situaci stále platí lesní zákon, který nařizuje vlastníkům provádět některá opatření v ochraně lesa.

Protože v některých regionech je situace již kalamitní, vydalo MZe dne 3.4.2019 Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212, ve kterém se pro oblasti zařazené do seznamu kalamitních katastrů mění některá nařízení lesního zákona.

Například doba na zalesnění holin se prodlužuje na 5 let, zajištění 10.

  • Opatření obecné povahy       PDF
  • Příloha č. 1- seznam katastrů   PDF

Aktualizováno (Čtvrtek, 29 Srpen 2019 21:21)