MZE

Dne 5.9.2019 jsme zaslali formou otevřeného dopisu svoje stanoviska k problematice škod působených zvěří na lesních porostech ministrovi zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi.

V tomto období se projednává novela zákona o lesích a jedním z bodů je i vliv zvěře na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě.

Dopis

Odpověď

j.p.

Aktualizováno (Pátek, 27 Září 2019 09:58)