Sdělení k problematice projektu zalesnění  ve vazbě na vedení řízení o využití území pro zalesnění podle stavebního zákona.

K dotazu vznesenému k problematice ustanovení § 86 odst. 7, stavebního zákona sděluji:

Z věty druhé uvedeného ustanovení vyplývá, že pro rozhodnutí o změně využití území týkající se změny pozemku na les, postačuje jako dokumentace pro rozhodnutí stavebního úřadu projekt zalesnění zpracovaný odborným lesním hospodářem ve smyslu ust. § 3 odst. 4, zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a jeho prováděcí vyhlášky č. 139/2004 Sb. - § 2 odst. 2,.

Ing. Lubomír Svoboda

vedoucí oddělení stavebního řádu
odbor územního plánování a stavebního řádu Kraje Vysočina
mobil.: +420 724 650 104 
tel.:      +420 564 602 199 
fax.:     +420 564 602 425 
e-mail: 
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2013 se tedy akceptuje zalesňovací projekt zpracovaný OLH.

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 10:24)