logo LP 1 2013

Na začátku roku 2013 jsem byl požádán redakcí Lesnické práce o odpověď na anketní orázku:

Hodnocení roku 2012 z pohledu odborného hospodáře.


Má odpověď:

Rok 2012 byl z pohledu odborného lesního hospodáře hlavně naplněn běžnou prací. V celorepublikovém pohledu se kůrovec nepřemnožil, sucho nebylo až tak zlé a vítr také foukal přiměřeně. V tomto roce se ani v lesnické politice neudály žádné zásadní události, které by měly fatální vliv na činnost odborných hospodářů. Kromě zavedení nové metodiky výpočtu náhrad za činnost pověřeného hospodáře, která způsobila další snížení příjmů hospodářů. Velmi nás mrzí, že naše upozornění nikdo nevyslyšel a přes veškeré sliby došlo ke snížení i o více jak 15%.  Samozřejmě také nemůžeme přehlédnout změny a dění okolo státního podniku – konec největšího dodavatele a konec stávajícího ředitele, které určitě také zasáhly do života a práce mnoha našich kolegů.

Zde se ukázalo, že prvořadá tvorba zisku, boj o nejnižší ceny a zajištění trvalého růstu, přineslo v konečném efektu jen velký problém. Velké množství subdodavatelů a drobných živnostníků, kteří ve snaze ekonomicky přežít pracovali na přepuštěných zakázkách (za ne zrovna nejlepších ekonomických podmínek), se nakonec složilo ze svého na tuto velkou bublinu. Stát si pravděpodobně na své přijde, banky též, jenom pár drobných živnostníků bude mít zkažené Vánoce a někteří i život. Lesnictví dá do rozpočtu krásných 13 miliard a nikdy z nich již nic neuvidí.

Myslím, že tvorba zisku za každou cenu by neměla být hlavním zadáním státních lesů. Lesy rostou mnohdy v nejchudších regionech a mělo by být logické, že právě lesy by měly v těchto regionech poskytovat místnímu obyvatelstvu pracovní příležitosti. Peníze vydělané v regionu budou opět utraceny v regionu a příjem drobných lesních živnostníků přispěje k rozvoji míst, kde žijí a podnikají. Tím nechci říci, aby podnik nehospodařil a rozdával peníze potřebným, ale aby v některých parametrech připustil i jakési lidské hledisko. Vždyť lesnictví vždy živilo chudé obyvatelstvo venkova.

Každoroční již tradiční činností úřadů a ministerstva je snaha novelizovat současný lesní zákon, pokaždé jiným způsobem a pokaždé s jiným zásadním problémem. Vždy je říkáno, že bez právě této novely nemůže již naše lesnictví fungovat. Probíhají jednání a k současnému už tak dost rozsáhlému zákonu přibývají další paragrafy. Nakonec se vždy novela někde ztratí a lesnictví překvapivě funguje dál. Ani v tomto roce nakonec nebyla přijata žádná novela, nakonec ale došlo k určitému obratu a po dlouhých přípravách se v listopadu podařilo přijmout Zásady státní lesnické politiky. Již v preambuli je uvedeno, že lesy mají nezastupitelný význam mimo jiné pro rozvoj venkova a musí být obhospodařovány tak, aby plnily rovnoměrně ochranné, hospodářské a sociální úlohy. Tímto podtrhuji myšlenky z předešlých odstavců o významu lesa pro obyvatele regionů.

Zásady přináší dobré pohledy na význam lesů a lesnictví pro společnost a pro jejich naplnění doporučují přijetí nového lesního zákona. Nevím, co zcela nového a hlavně stručného vymyslíme, ale těším se na tuto práci a z pozice naší organizace se budeme snažit aktivně účastnit.

V závěru chci poděkovat všem kolegům v lesnictví za jejich práci, vlastníkům lesů za spolupráci a všem přeji v následných letech pohodu, zdraví, radost z práce a životní jistotu.

 

Ing.Jiří Pohan, předseda České komory odborných lesních hospodářů

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 18:09)