Dne 13.2.2014 se po semináři  "Zákon o dřevě" uskutečnila v Písku 8. valná hromada České komory OLH.

IMG 4824

Po zahájení přednesl předseda zprávu o činnosti za minulé období a shrnutí za období 2003-2013. Déle zazněla zpráva pokladníka a předsedy revizní komise.

V rámci  hodnocení minulého období bylo u příležitosti 80. narozenin uděleno čestné členství Ing.Jiřímu Zíkovi, zakládáajícímu členovi a dlouholetému členovi výboru za přínos pro rozvoj organizace a lesnictví jako celku.

Po diskusi dále proběhlo představení kandidátů do voleb nového výboru na období 2014-2017.

Členská schůze zvolila nový výbor komory a novou revizní komisi. V rámci výboru následně proběhla volba předsedy a místopředsedy.

Nový výbor:

Ing.Jiří Pohan - předseda

Ing.Josef Topka - místopředseda

Jan Brothánek

Ladislav Hrabý

Ing.Vojtěch Kopkáně

Ing.Gerta Pejšová

Ing.Milan Slavinger

 

Revizní komise:

Ing.Jan Pecha - předseda

Josef Jirásek

 

Nový výbor přednesl osobou předsedy návrh plánu práce na rok 2014.

V tomto roce plánujeme kromě jiného zrealizovat pro členy několik odborných akcí, včetně exkurze a školení Odborné způsobilosti pro nakládání s chemickými přípravky II třídy.

Významná je i vzájemná komunikace mezi členy a vztahy s dalšími organizacemi v oboru a orgány státní správy.

 

Po závěrečné diskusi o problematice lesnictví a práce OLH, bylo schváleno usnesení a plán práce.

 

 

Věříme, že rok 2014 bude naše členy i pro naši organizaci úspěšný.

Děkujeme všem členům za účast na jednání valné hromady a volbou výboru za vyjádření podpory současnému směru organizace a jejímu vedení.

 

jp

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 22:26)