Články a informace o organizaci.

Dne 31.10.2019 schválila poslanecká sněmovna novelu lesního zákona označenou jako zákon 314/2019 Sb. Novela již vyšla ve sbírce zákonů a je platná.

Tato novela přinesla poprvé širší  definici povinností odborných lesních hospodářů, některé změny v udělování licencí a další novinky.

Byla jednou z podmínek pro zahájení výplat příspěvků za kůrovcové těžby.

Významný je také její zásah do zákona o myslivosti, kdy se mění některé systémy mysliveckého plánování a evidence plnění plánu lovu, což by mělo mít vliv na snížení škod zvěří v lesích.

 

Zde uvádíme znění zákona 314/2019,

Plné znění zákona 289/95 po novele na stránce Mze.

 

j.p.

Aktualizováno (Středa, 11 Prosinec 2019 20:53)

 

Na stránkách MZe jsou zveřejněny Zásady, které stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období  od 1.10.2017 do 31.12.2018

Znamená to, že započalo podávání žádostí o podporu za znehodnocené dřevo.

Aktualizováno (Středa, 11 Prosinec 2019 20:34)

Celý článek...

 

briza

 

Seminář Horní Cerekev říjen 2019

Více jak 70 účastníků se ve středu 10.10.2019 sešlo v hotelu Rustikal v Horní Cerekvi   na semináři, který společně s Pro Silva Bohemica,  uspořádala ČKOLH . Seminář pod názvem Použití přípravných dřevin při obnově kalamitních holin na pozemcích drobných vlastníků lesů , byl určen pro vlastníky a správce lesů, jejich odborné lesní hospodáře a pracovníky státní správy.

Aktualizováno (Pátek, 13 Prosinec 2019 09:47)

Celý článek...

 

K semináři pořádaném naší organizací v Soběslavi v březnu 2017 vyšel v Lesnické práci 5/2017 článek Petry Kulhanové.

Aktualizováno (Pátek, 12 Květen 2017 11:34)

 

Odborný lesní hospodář (OLH)

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář musí mít k této činnosti udělenou licenci orgánem státní správy lesů .

Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře, jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa, který hospodaří podle Lesního hospodářského plánu , je povinen uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti. Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe, může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence.

Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů.

Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány Lesní hospodářské osnovy, funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích - nejčastěji Lesy České republiky, s.p. prostřednictvím revírníka.

Náklady na činnost zvoleného odborného lesního hospodáře hradí vlastník lesa, náklady na činnost odborného lesního hospodáře určeného orgánem státní správy hradí stát.

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 21:58)

 
Více článků...