Ministerstvo zemědělství

Odbor lesnické politiky – 5030

Č.j.: 34010 /2003-5030

 

V Praze dne 30.9. 2003

 

OZNÁMENÍ

sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát.

 

Ministerstvo zemědělství na základě vyhlášky č.219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, vydává následující sazby v Kč na 1 ha lesních pozemků.

 

 

Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka do výměry 3 ha lesa ………..79,-Kč

Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka o výměře 3 ha lesa a vyšší…62,-Kč

 

Sazby nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004.

 

Ing.Jaromír Vašíček, CSc.

náměstek ministra