MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

 

Č.j.:43131 /2004-16220

V Praze dne 1.12.2004

 

OZNÁMENÍ 

sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát,

 

pro rok 2005

 

 

            Ministerstvo zemědělství na základě vyhlášky č.219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, vydává následující sazby v Kč na 1 ha lesních pozemků.

 

 

Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka do výměry 3 ha lesa ………. 82,- Kč.

Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka o výměře 3 ha lesa a více… 64,- Kč.

 

            Sazby nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

 

 

 

                                                                                                Ing.Karel Mach, v. r.

                                                                                                 náměstek ministra