MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

Č.j.: 44676/2005 -16220

V Praze dne  12.12. 2005

 

OZNÁMENÍ 

sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost

hradí stát, pro rok 2006

  

 

 

            Ministerstvo zemědělství na základě vyhlášky č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, vydává následující sazby v Kč na 1 ha lesních pozemků.

 

 

 

Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka do výměry 3 ha lesa ………. 86,- Kč.

Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka o výměře 3 ha lesa a více… 67,- Kč.

 

 

            Sazby nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ing. Karel Mach v.r.

náměstek ministra