MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

 

Č.j.: 39861/2006 -16220

V Praze dne 24.1. 2007

 

 

OZNÁMENÍ

 sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, pro rok 2007

 

 

            Ministerstvo zemědělství na základě vyhlášky č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, vydává následující sazby v Kč na 1 ha lesních pozemků pro výpočet čtvrtletních nákladů na činnost odborného lesního hospodáře.

 

 

Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka do výměry 3 ha lesních pozemků činí 90,- Kč.

Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka o výměře větší než 3 ha lesních pozemků činí 70,- Kč.

 

 

            Sazby nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

Ing. Roman Schindler

náměstek ministra zemědělství

v. r.