MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

Č.j.: 40064/2007 -16220
V Praze dne 21.11. 2007                                                                                           

OZNÁMENÍ
 sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, pro rok 2008

  

            Ministerstvo zemědělství na základě vyhlášky č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, stanovuje následující sazby v Kč na 1 ha lesních pozemků pro výpočet čtvrtletních nákladů na činnost odborného lesního hospodáře.

 

Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka do výměry 3 ha lesních pozemků činí 93,- Kč.
Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka o výměře větší než 3 ha lesních pozemků činí 72,- Kč.

 

            Sazby nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2008. 
Ing. Karel Trůbl v. r.
náměstek ministra zemědělství