Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, pro rok 2009
odbor 16220 - sazba OLH pro r. 2009 (Č.j.:40232/2008-16220)
22.12.2008

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

Č.j.: 40232/2008 -16220
V Praze dne 13.11. 2008

                                                                                             

OZNÁMENÍ

 sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, pro rok 2009

 

 

Ministerstvo zemědělství na základě vyhlášky č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, stanovuje následující sazby v Kč na 1 ha lesních pozemků pro výpočet čtvrtletních nákladů na činnost odborného lesního hospodáře.

Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka do výměry 3 ha lesních pozemků           činí 98,- Kč.
Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka o výměře větší než 3 ha lesních pozemků činí 76,- Kč.

 

            Sazby nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.

                                                                            Ing. Karel Trůbl  v. r.
                                                                           náměstek ministra zemědělství