Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, pro rok 2010

11.1.2010

Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, pro rok 2010. Č.j.: 33653/2009-1600.

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Úsek lesního hospodářství

Č.j.: 33653/2009 -16000

V Praze dne 30.10.2009

OZNÁMENÍ

 sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, pro rok 2010

            Ministerstvo zemědělství na základě vyhlášky č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, stanovuje následující sazby v Kč na 1 ha lesních pozemků pro výpočet čtvrtletních nákladů na činnost odborného lesního hospodáře.

Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka do výměry 3 ha lesních pozemků činí 98,- Kč.

Pevná sazba pro majetky jednoho vlastníka o výměře větší než 3 ha lesních pozemků činí 76,-Kč.

Sazby nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ing. Jiří  N o v á k

náměstek ministra zědělství

v. r.