Vítáme Vás na stránkách

  České komory odborných lesních hospodářů.

     Na těchto stránkách Vám chceme poskytnout alespoň některé informace z činnosti naší organizace.

     Budeme rádi, když nám poskytnete i Vaše materiály k uveřejnění, informace a názory.

Škody zvěří v kontextu legislativních povinností OLH a možností vlastníků menších lesních majetků ‐ regionální zkušenosti

jasanokus

Dne 19.10.2021 se uskutečnil po delší koronavirové pauze odborný seminář, na kterém jsme spolupracovali s dalšími lesnickými organizacemi.

ASZCR  ProSilvaCZ  SVOL

Společná tisková zpráva

Usnesení účastníků semináře

Sborník přednášek a prezentací (formát .pdf ke stažení) nebo k prohlížení.

Aktualizováno (Úterý, 14 Únor 2023 20:58)

Celý článek...

 

Dne 31.10.2019 schválila poslanecká sněmovna novelu lesního zákona označenou jako zákon 314/2019 Sb. Novela již vyšla ve sbírce zákonů a je platná.

paragraf

Tato novela přinesla poprvé širší  definici povinností odborných lesních hospodářů, některé změny v udělování licencí a další novinky.

Byla jednou z podmínek pro zahájení výplat příspěvků za kůrovcové těžby.

Významný je také její zásah do zákona o myslivosti, kdy se mění některé systémy mysliveckého plánování a evidence plnění plánu lovu, což by mělo mít vliv na snížení škod zvěří v lesích.

 

Zde uvádíme znění zákona 314/2019,

Plné znění zákona 289/95 po novele na stránce Mze.

 

j.p.

Aktualizováno (Sobota, 29 Srpen 2020 00:49)

 

images

 

Věřím, že mnozí z Vás jste již v minulých letech zaregistrovali zajímavý a užitečný projekt Lesnické práce a Lesní ochranné služby – Kůrovcové info.

Jako lesníci a správci lesů bychom se měli každoročně do tohoto projektu zapojit a pomoci monitorovat výskyt a průběh rojení brouka.

Sezona 2022 je nyní ve vrcholu. Na stránce můžeme vidět zajímavé grafy z průběhu letošního i loňských loňského roků.

Kolegové z Lesnické práce prosí jako vždy o spolupráci.

Navštivte stránku www.kurovcoveinfo.cz a posuďte, zda jsou informace pro vás zajímavé, nebo přínosné.

Zvažte možnost Vašeho zapojení.

J.P.

 

Aktualizováno (Úterý, 07 Červen 2022 08:59)

Celý článek...

 

 

Lesnická výzva  je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity, způsobené primárně následky extrémního sucha a nadprůměrných teplot.

Stali jsme se signatářem výzvy a podporujeme její myšlenky.

Připojte se i Vy!

 

Aktualizováno (Středa, 27 Únor 2019 11:57)

 

MZEKůrovec je hlavním tématem českého lesnictví této doby.

I přes složitou situaci stále platí lesní zákon, který nařizuje vlastníkům provádět některá opatření v ochraně lesa.

Protože v některých regionech je situace již kalamitní, vydalo MZe již několik opatření obecné povahy, kterými vyhlašuje některé odchylky od zákonem stanovených pravidel hospodaření v lesích.

Aktualizováno (Pondělí, 15 Květen 2023 14:42)

Celý článek...

 

kurmapa

V roce 2018 se k tématu kůrovcové kalamity objevil nový zajímavý a užitečný projekt.

Díky úzké spolupráci autorů projektu KŮROVCOVÉ INFO a Specializovaného pracoviště dálkového průzkumu země ÚHÚL Frýdek-Místek vznikl Portál Kůrovcová mapa.

Na přehledné mapě mohou vlastníci a správci lesů využívat data z dálkového průzkumu země k vyhledávání kůrovcových ohnisek, nebo ohrožených lokalit.

Nahlédněte do map a porovnejte stav Vašich lesů s podklady družicového snímkování.

Možná se Vám podaří najít ohniska o kterých zatím nevíte a mohou být potencionálním zdrojem budoucích potíží.

Více informací na Kurovcovamapa.cz

Aktualizováno (Úterý, 07 Červen 2022 08:50)

 

briza

 

Seminář Horní Cerekev říjen 2019

Více jak 70 účastníků se ve středu 10.10.2019 sešlo v hotelu Rustikal v Horní Cerekvi   na semináři, který společně s Pro Silva Bohemica,  uspořádala ČKOLH . Seminář pod názvem Použití přípravných dřevin při obnově kalamitních holin na pozemcích drobných vlastníků lesů , byl určen pro vlastníky a správce lesů, jejich odborné lesní hospodáře a pracovníky státní správy.

Aktualizováno (Pátek, 13 Prosinec 2019 09:47)

Celý článek...

 

Kůrovcová kalamita a potřeba řešení nových situací v lesnictví byly důvodem ke vzniku novel dvou vyhlášek.

Byla novelizována vyhláška 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa o náležitostech ochrany lesa

Dále vydáním vyhlášky  298/2018 Sb., byla zrušena vyhl. 83/1996 Sb. - přinesla nové definice hospodářských souborů a použití dřevin k zalesňování.

Rozšířilo se významně spektrum dřevin použitelných v jednotlivých hospodářských souborech. Tato změna ovlivňuje i možnosti čerpání dotací na výsadbu MZD.

vymezení cílových hospodářských souborů - příloha k vyhlášce v kvalitě pro tisk a čtení (pdf.)

Aktualizováno (Pátek, 27 Září 2019 08:14)