Home

Vítáme Vás na stránkách

České komory odborných lesních hospodářů.

Na těchto stránkách Vám chceme poskytnout alespoň některé informace z činnosti naší organizace.

 

Budeme rádi, když nám poskytnete i Vaše materiály k uveřejnění, informace a názory.

 

 

images

V letošním roce bude nově možno žádat o vratku spotřební daně na naftu spotřebovanou při hospodářských činnostech v lesích.

Vratka by měla být možná i za naftu spotřebovanou při správě lesního majetku a orgnizování hospodářské činnosti.

Sazba vratky za jeden litr spotřebovaný v lesnictví je 4,38 Kč.

Správcem agendy je Celní správa ČR, na stránce Zelená nafta jsou uváděny informace včetně formulářů daňových přiznání.

Před 1. červencem uplatňuje zelenou naftu pouze živočišná prvovýroba. Od 1.7. může nárok uplatit i lesnictví, rostlinná výroba a rybářství.


Informace a dokumenty:

Obecná informace o Zelené naftě

Činnosti v lesnictví, pro které je možno nárokovat vratku.

Kontakty na celní správu, která kompletní agendu vratky vyřizuje.

Aktualizováno (Pondělí, 03 Červenec 2017 11:38)

 

logo ČLS

Česká lesnická společnost, z.s.

zorganizovala v rámci projektu -

Trvale udržitelné hospodaření v lesích
seminář

Infrastruktura v lesích
(stavby určené pro plnění funkcí lesa)

 

akce byla pořádaná v rámci

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA - Operace I.2.1 Informační akce

 logo PRV

Aktualizováno (Pátek, 12 Květen 2017 16:05)

Celý článek...

 

Výsledek obrázku pro uzei

Jako každý rok i letos organizuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací školení pro Odborné lesní hospodáře.

Školení probíhá pod záštitou Ministerstva zemědělství , Sekce lesního hospodářství.

 

V letošním roce se již  skutečnily 2 kurzy. 

20.4. v Písku

27.4. ve Křtinách

Další opakování bude v podzimních měsících:

19.10. v Hranicích

9. 11. v Trutnově

Program, organizační pokyny a další informace naleznete v přiložené pozvánce.

Akce je zaregistrována pro poradce a za účast obdržíte 30 bodů.

Aktualizováno (Pátek, 12 Květen 2017 10:13)

 

V březnové Lesnické práci (ročníku 2017) jsem vyjádřil svůj názor v anketě:

Názory zástupců lesnického oboru na Národního akčního plánu na změnu klimatu

Aktualizováno (Úterý, 21 Březen 2017 11:30)

Celý článek...

 

images

Letošní kůrovcová sezona již začala.

Nevím, zda jste všichni zaregistrovali zajímavý a užitečný projekt Lesnické práce a Lesní ochranné služby – Kůrovcové info.

Jako lesníci a správci lesů bychom se měli do tohoto projektu zapojit.

Kolegové z Lesnické práce prosí o spolupráci.

Navštivte stránku www.kurovcoveinfo.cz a posuďte, zda jsou informace pro vás zajímavé, nebo přínosné.

Zvažte možnost Vašeho zapojení.

J.P.

 

Aktualizováno (Pátek, 19 Květen 2017 11:20)

Celý článek...

 

Ve čtvrtek 23.3. 2017 proběhl seminář se zajímavým tématem

Výroba a zpracování sloupových výřezů v probírkách a mýtních těžbách.

Akce byla složena ze dvou částí:

- první lesnická v porostech, kde jsme si ukázali jak sloupy v praxi vyhledávat a vyrábět. Zamysleli jsme se nad systémem výchovných těžeb a vhodnosti porostů pro těžbu sloupů.

IMPREGNACE SOBĚSLAV

- druhá - exkurze ve zpracovatelském podniku Impregnace Soběslav.

Reportáž v Lesnické práci 5/2017 k semináři

Aktualizováno (Pátek, 12 Květen 2017 11:34)

Celý článek...

 

CRo Region

 

Od dubna 2014 máme několikrát ročně možnost prezentovat práci odborného lesního hospodáře ve veřejnoprávním médiu a poskytovat tak informace vlastníkům lesů v přímém přenosu.

Aktualizováno (Pátek, 12 Květen 2017 11:17)

Celý článek...

 

Výsledek obrázku pro dotace obrázek

Od roku 2015 je v poskytování dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu ministerstva zemědělství zásadní změna a nová povinnost.

Každý zájemce o dotace se musí předem zaregistrovat u místně příslušného kraje.

Registrace se provádí vždy pro celý "dotační hospodářský rok" , který je od 1.9 do 31.8.

Žadatel se registruje kdykoli v období od 1.9. do 31.3. vždy před zahájením prací.

více zde

 

Stejně tak  žadatelé o dotaci na zalesnění zemědělské půdy musí podat Ohlášení vstupu do opatření s termínem do 15.5. každého roku.

 více zde

 

Stejně tak to bude u obou opatření i v následujících letech.

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 21:17)