Home

Vítáme Vás na stránkách

České komory odborných lesních hospodářů.

Na těchto stránkách Vám chceme poskytnout alespoň některé informace z činnosti naší organizace.

 

Budeme rádi, když nám poskytnete i Vaše materiály k uveřejnění, informace a názory.

 

 

 

cls logo  OLH 1

Dne 8.3. 2018 se uskuteční ve spolupráci ČKOLH a ČLS odborný seminář s tématem

Moderní trendy při prvním uvádění dřeva na trh EU.

logo PRV

Akce je organizována v rámci Programu rozvoje venkova - operace I.1.1. Vdělávací akce

Projekt: Trvale udržitelné hospodaření v lesích II

 

Jako správci mnoha obecních majetků se setkáváte jistě s problémy, kdy Vás obecní zastupitelstvo, starosta nebo nově zvolení zastupitelé obviňují ze špatného prodeje, nízkého zpeněžení, machinací někdy i krádeží. Těmto nařčením se velmi těžko brání a mnohdy je složité situaci vysvětlit.

Proto by Vás mohl zaujmout prodej dřeva pomocí burzy a veřejných nabídek. Tímto způsobem můžete zcela transparentně prodávat dřevo, dosáhnout maximálního možného zpeněžení – dokladovatelným způsobem. Získat opravdu dobrou cenu, nebo si i ověřit reálnost cen, které jste realizovali doposud.

Formami veřejného prodeje můžete krásně předejít výše uvedeným problémům a nedorozuměním s vlastníky a obcemi.

 

Semináře se lze zúčastnit po uhrazení účastnického poplatku a po potvrzení registrace organizátorem či odborným garantem!

Registraci je nutné provést přes zde v registru akcí EAGRI (seminář č. 1227).

 

pozvánka na akci

Aktualizováno (Čtvrtek, 22 Únor 2018 12:23)

 

images

Kůrovcová sezona 2018 ještě nezačala, ale podle vývoje počasí je jisté, že kalamita bude v letošním roce opět pokračovat.

Věřím, že mnozí z Vás jste již zaregistrovali zajímavý a užitečný projekt Lesnické práce a Lesní ochranné služby – Kůrovcové info.

Jako lesníci a správci lesů bychom se měli do tohoto projektu zapojit a pomoci monitorovat výskyt a průběh rojení brouka.

Rok 2017 byl již uzavřen a vyhodnocen. Na stránce můžeme vidět zajímavé grafy z průběhu loňského roku.

Kolegové z Lesnické práce prosí i v roce 2018 o spolupráci.

Navštivte stránku www.kurovcoveinfo.cz a posuďte, zda jsou informace pro vás zajímavé, nebo přínosné.

Zvažte možnost Vašeho zapojení.

J.P.

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 22 Únor 2018 11:15)

Celý článek...

 

Výsledek obrázku pro dotace obrázek

Od roku 2015 je v poskytování dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu ministerstva zemědělství zásadní změna a nová povinnost.

Každý zájemce o dotace se musí předem zaregistrovat u místně příslušného kraje.

Registrace se provádí vždy pro celý "dotační hospodářský rok" , který je od 1.9 do 31.8.

Žadatel se registruje kdykoli v období od 1.9. do 31.3. vždy před zahájením prací.

více zde

 

Stejně tak  žadatelé o dotaci na zalesnění zemědělské půdy musí podat Ohlášení vstupu do opatření s termínem do 15.5. každého roku.

 více zde

 

Stejně tak to bude u obou opatření i v následujících letech.

Aktualizováno (Čtvrtek, 22 Únor 2018 11:23)

 

Ve dnech 13. - 16.9.2017 se uskutečnila třídenní exkurze na Slovensko

DSCN2299

Po úspěšných exkurzích na Šumavu, Střední Moravu a na Sokolovsko jsme se rozhodli připravit cestu tentokrát na Slovensko.

Ve spolupráci s Mgr. Petrom Gogolou, šéfredaktorem časopisu Les a letokruhy a ředitelem vydavatelství LESMEDIUM SK,

byl připraven třídenní program návštěv významných lesnických objektů a firem v okolí Bánské Bystrice a Vysokých Tater.

lesmedium

 Více v informacích z akcí

Aktualizováno (Pátek, 22 Září 2017 09:32)

 

Výsledek obrázku pro uzei

Jako každý rok i letos organizuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací školení pro Odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví i další odbornou veřejnost.

Školení probíhá pod záštitou Ministerstva zemědělství , Sekce lesního hospodářství.

 

V letošním roce je tématem: Podpora lesního hospodářství z PRV 2014-2020 a národních dotací do lesního hospodářství.

termíny jsou dva:

27. 2. 2018  v Olomouci

 6. 3. 2018 v Táboře

 

Program, organizační pokyny a další informace naleznete v přiložené pozvánce.

Akce je zaregistrována pro poradce a za účast obdržíte 30 bodů.

Aktualizováno (Čtvrtek, 22 Únor 2018 10:52)

 

Proběhl termín pro podání údajů Lesní hospodářské evidence společně s údaji podle Zákona o dřevě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako vlastníci a správci majetků, které mají lesní hospodářský plán jsme povinni podat nejpozději k 31.3. každého roku hlášení o množství dřeva uvedeného na trh.

Aktualizováno (Čtvrtek, 22 Únor 2018 11:19)

Celý článek...

 

images

Od července 2017 je  nově možno žádat o vratku spotřební daně na naftu spotřebovanou při hospodářských činnostech v lesích.

Vratka by měla být možná i za naftu spotřebovanou při správě lesního majetku a orgnizování hospodářské činnosti.

Sazba vratky za jeden litr spotřebovaný v lesnictví je 4,38 Kč.

Správcem agendy je Celní správa ČR, na stránce Zelená nafta jsou uváděny informace včetně formulářů daňových přiznání.

Před 1. červencem uplatňovala zelenou naftu pouze živočišná prvovýroba. Od 1.7.2017 může nárok uplatit i lesnictví, rostlinná výroba a rybářství.


Informace a dokumenty:

Obecná informace o Zelené naftě

Činnosti v lesnictví, pro které je možno nárokovat vratku.

Kontakty na celní správu, která kompletní agendu vratky vyřizuje.

Aktualizováno (Čtvrtek, 22 Únor 2018 11:17)

 

Ve čtvrtek 23.3. 2017 proběhl seminář se zajímavým tématem

Výroba a zpracování sloupových výřezů v probírkách a mýtních těžbách.

Akce byla složena ze dvou částí:

- první lesnická v porostech, kde jsme si ukázali jak sloupy v praxi vyhledávat a vyrábět. Zamysleli jsme se nad systémem výchovných těžeb a vhodnosti porostů pro těžbu sloupů.

IMPREGNACE SOBĚSLAV

- druhá - exkurze ve zpracovatelském podniku Impregnace Soběslav.

Reportáž v Lesnické práci 5/2017 k semináři

Aktualizováno (Pátek, 12 Květen 2017 11:34)

Celý článek...