Home

V březnové Lesnické práci (ročníku 2017) jsem vyjádřil svůj názor v anketě:

Názory zástupců lesnického oboru na Národního akčního plánu na změnu klimatu

Aktualizováno (Úterý, 21 Březen 2017 11:30)

Celý článek...

 

Výsledek obrázku pro dotace obrázek

Od roku 2015 je v poskytování dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu ministerstva zemědělství zásadní změna a nová povinnost.

Každý zájemce o dotace se musí předem zaregistrovat u místně příslušného kraje.

Registrace se provádí vždy pro celý "dotační hospodářský rok" , který je od 1.9 do 31.8.

Žadatel se registruje kdykoli v období od 1.9. do 31.3. vždy před zahájením prací.

více zde

 

Stejně tak  žadatelé o dotaci na zalesnění zemědělské půdy musí podat Ohlášení vstupu do opatření s termínem do 15.5. každého roku.

 více zde

 

Stejně tak to bude u obou opatření i v následujících letech.

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 21:17)

 

DSCN5696

V roce 2015 jsme opět zorganizovali odbornou exkurzi. Proběhla ve dnech 16. a 17. září.

Tentokrát bylo cílem navštívit Vojenské lesy na Divizi Karlovy Vary a druhý den navštívit povrchové hnědouhelné doly Sokolovské pánve a seznámit se s rekultivacemi ploch po těžbě.

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 22:24)

Celý článek...

 

V březnové Lesnické práci 2015 byl uveřejněn rozhovor s předsedou komory Jiřím Pohanem.

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 15:37)

Celý článek...

 

Výsledek obrázku pro přípravky na ochranu rostlin

Ve dnech 9. a 10.12. 2014 se uskutečnil dvoudenní kurz pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle rostlinolékařského zákona.

Dvoudenní školení bylo zakončeno zkouškou a účastníci tak obdrželi licenci pro nakládání s přípravky II třídy.

Akci zajistila firma kolegy Ing. Františka Polívky - Mercata Třebíč s.r.o. v hotelu Atom v Třebíči.

Zúčastnilo se 11 členů komory.

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 22:52)

 

Proběhl termín pro podání údajů Lesní hospodářské evidence společně s údaji podle Zákona o dřevě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako vlastníci a správci majetků, které mají lesní hospodářský plán jsme povinni podat nejpozději k 31.3. každého roku hlášení o množství dřeva uvedeného na trh.

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 21:07)

Celý článek...

 

 

 

V listopadu vyšel v lesnické práci krátký článek o stavu kůrovce v lesích drobných vlastníků.

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 15:30)

 

1vls3

V letošním roce jsme se rozhodli navázat na úspěch exkurze na Šumavu v roce 2012 a připravit opět zajímavou akci. Rozhodli jsme se, že v rámci dvoudenní exkurze navštívíme střední Moravu. Cílem prvního dne byla návštěva Vojenského újezdu Libavá – VLS, divize Lipník nad Bečvou a pro druhý den jsme zvolili hospodářství Lesů a statků Tomáše Bati.

Exkurze se uskutečnila ve dnech  4.-5.6. 2014

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 14:37)

Celý článek...

 

Informace z úspěšné akce:

Česká lesnická společnost ve spolupráci s Českou komorou OLH a dalšími partnery v rámci Programu rozvoje venkova připravila na dny 14. a 15.5. 2014 odborný seminář

Pěstování a využívání biomasy lesních dřevin pro další zpracování.

EU

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 14:45)

Celý článek...