Informace ze semináře „Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví“.

Dne 27.2.2003 uspořádalo MZe ČR na lesnické fakultě České zemědělské univerzity Praha vstupní seminář vzdělávacího projektu „Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví“, realizovaného pod patronací FAO v rámci programu technické spolupráce. Cílem projektu je zlepšit komunikaci mezi lesníky, vlastníky lesů a ostatní veřejností. Ke spolupráci na tomto projektu byli přizváni zástupci LČR s.p., lesnických škol, ÚHÚL, výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, sdružení vlastníků lesů a lesnické organizace (NLK, ČLS, ČJL, lesnická sekce AK,ČAPLH a také naší právě ustavené ČKOLH).

Na tomto jednání předseda ČKOLH Ing. Jiří Pohan poprvé představil široké lesnické veřejnosti  naši organizaci, její cíle a poslání. Účastníci obdrželi informační leták o ČKOLH s kontaktními adresami. V závěru jednání jsme nabídli svou spoluúčast na výše uvedeném vzdělávacím projektu. Naše nabídka byla přijata. V rámci projektu máme možnost  nechat si z našich řad vyškolit odborníky na komunikaci a to v dlouhodobém (10 – 20 denním) nebo krátkodobém (3 - 5 denním) kurzu a aktivně spolupracovat na vývoji celého projektu. Současně jsme projednali s MZe i možnost naší přímé účasti ve „Výboru pro koordinaci postupu při komunikaci odvětví LH s veřejností“, která byla rovněž kladně přijata.

Obracíme se na naše členy, kteří mají zájem se aktivně zapojit do akcí souvisejících se vzděláváním a komunikací v lesnictví, aby kontaktovali předsedu a uvedli i své představy a možnosti na zapojení do projektu.

Akce se zúčastnili:        ing. Jiří Pohan

                                       ing.Josef Topka

                                       ing.Milan Slavinger

informaci připravil: M Slavinger

Informace z návštěvy inspektorů FAO v lese soukromého vlastníka

dne 28.2.2003

V souvislosti s připravovaným projektem “Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví”, jehož úvodní seminář byl popsán výše, nás požádala ředitelka odboru MZe ing. Pondělíčková o zprostředkování rozhovoru a návštěvy lesa drobného vlastníka s inspektory FAO (pánové Dominique Reeb a Pieter Van Lierop). Setkání se uskutečnilo v pátek 28.3.2003 v katastru obce Sázava pod Křemešníkem (okres Pelhřimov). Zde u ohně s čajem a drobným občerstvením se pánové setkali s vlastníkem lesa. Pro jednoduší komunikaci jsme zvolili vlastníka se znalostí angličtiny.

Inspektory jsme seznámili se systémem výkonu činnosti pověřeného OLH a se způsobem naší práce a styku s vlastníky, s podklady, které používá při hospodaření vlastník a které OLH. Zástupci FAO projevili o problematiku kvalifikovaný zájem. Zajímali se o způsoby a kvalitu komunikace mezi vlastníky, OLH a státní správou, což je hlavní náplň projektu. Zdůraznili, že je nutno právě OLH do připravovaného projektu aktivně zapojit. Celá akce proběhla ve velmi přátelské atmosféře a trvala cca dvě hodiny.

Zhodnocení akce: myslím, že se nám podařilo inspektorům FAO ukázat význam a důležitost naší práce. Umožnili jsme jim nahlédnout do praktického vztahu mezi vlastníky a OLH.

Z jednání vyplynula potřeba našeho zapojení do projektu.

účastníci:       ing. Jiří Pohan

                        ing. Josef Topka

informaci připravil: J.Pohan

Aktualizováno (Pondělí, 10 Duben 2017 11:02)