Ve čtvrtek 23.3. 2017 proběhl seminář se zajímavým tématem

Výroba a zpracování sloupových výřezů v probírkách a mýtních těžbách.

Akce byla složena ze dvou částí:

- první lesnická v porostech, kde jsme si ukázali jak sloupy v praxi vyhledávat a vyrábět. Zamysleli jsme se nad systémem výchovných těžeb a vhodnosti porostů pro těžbu sloupů.

IMPREGNACE SOBĚSLAV

- druhá - exkurze ve zpracovatelském podniku Impregnace Soběslav.

Reportáž v Lesnické práci 5/2017 k semináři

Zde jsme se seznámili se způsobem zpracování a výroby sloupů a pržců. Získali jsme informace o podmínkách nákupu hmoty.

Po společném obědě jsme byli seznámeni s informacemi o  možnosti čerpání dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu MZe (Ing. Roubík - Krajský úřad Kraje Jihočeského) a o lesnických dotacích z Programu rozvoje venkova ( Ing. Jiří Pohan - akreditovaný poradce).

Téma semináře bylo určitě zajímavé, akce měla 50 účastníků.

 

Po této odborné akci následovala Výroční členská schůze ČKOLH.

J.P.

fotogalerie

pozvánka s detaily zde

Aktualizováno (Pátek, 12 Květen 2017 11:34)