Program horizontálního plánu rozvoje venkova 2004 - 2006

 

Princip převodu zemědělské půdy na les zůstal stejný jako v předchozích letech.

Jako novinka se od roku 2004 objevila výplata náhrady po dobu dvaceti let za „předčasně ukončenou zemědělskou výrobu“ .

Dotace na následnou péči po zalesnění byla stanovena na 12 000 Kč/rok a bude vyplácena 5 let od založení porostu.

 

Program je již ukončen

V této době je možno žádat dotaci již jen pouze
na Náhradu za předčasné ukončení zemědělské prvovýroby

Každý rok do 30.4. na formuláři v portálu farmáře
 
Výše dotace a náhrady se stanoví součinem sazby a plochy v hektarech.

 

Příjemce náhrady

Zemědělská půdy mimo travních

 Travní porosty
 Kč/Ha/rok
 Podnikatel v zemědělské prvovýrobě  8600  4210
 Ostatní vlastníci zemědělské půdy  5880  4210

 

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 12:34)