Zajímavá literatura, více či méně související s lesy, krajinou, přírodou

 

doporučuje Gerta P.    23.3.2017

* Tajný život stromů (Peter Wohlleben, 2016)

Tajný život stromů

– podtitul „Co cítí a jak komunikují / Objevování fascinujícího světa“ vcelku vystihuje téma knihy německého lesníka

 

 

* Aleje české a moravské krajiny / Historie a současný význam (M.a P.Veličkovi, 2013)

http://www.stavebniknihy.cz/img/auto/1/0/7271_1.jpg

- historie, estetika, typy alejí, zacházení s alejemi, zajímavosti i až filozofické úvahy o alejích, vč. stanoviska České komory architektů z r.2010 k záměru odstranit aleje kolem silnic I., II. a II.třídy, doplněno řadou fotografií a ilustrací

 

 

* Po stopách pravěkých dějů / O silách, které vytvářely naši krajinu (Vojen Ložek, 2011)

- fenomenální autor – čtvrtohory, krajina, člověk, lesy, bezlesí, stepi, mokřady, nivy, půdy

http://www.dokoran.cz/img/covers/B/548.jpg 

 

* Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků / Obecná východiska (Jan Kadavý a kol., 2011)

– možnosti, pěstování, ekonomika, biodiverzita, převody, právo, problémy, příklady od nás i ze zahraničí

N__zk___a_st__ed_4ed531f032b71.jpg

odkaz k úvodu v lesnické práci

Aktualizováno (Pondělí, 10 Duben 2017 22:17)