Dne 8.3. 2018 se uskutečnil ve spolupráci ČKOLH a ČLS odborný seminář s tématem

Moderní trendy při prvním uvádění dřeva na trh EU.

 

 

cls logoOLH 1

 

 

 

 

Akce byla organizována v rámci Programu rozvoje venkova - operace I.1.1. Vdělávací akce

Projekt: Trvale udržitelné hospodaření v lesích II.

logo PRV

Tématem byly transparentní a veřejné prodeje dřeva.

Anotace akce popisuje cíl a záměr semináře:

Jako správci mnoha obecních majetků se setkáváte jistě s problémy, kdy Vás obecní zastupitelstvo, starosta nebo nově zvolení zastupitelé obviňují ze špatného prodeje, nízkého zpeněžení, machinací někdy i krádeží. Těmto nařčením se velmi těžko brání a mnohdy je složité situaci vysvětlit.

Proto by Vás mohl zaujmout prodej dřeva pomocí burzy a veřejných nabídek. Tímto způsobem můžete zcela transparentně prodávat dřevo, dosáhnout maximálního možného zpeněžení – dokladovatelným způsobem. Získat opravdu dobrou cenu, nebo si i ověřit reálnost cen, které jste realizovali doposud.

Formami veřejného prodeje můžete krásně předejít výše uvedeným problémům a nedorozuměním s vlastníky a obcemi.

 

 Program vycházel z pozvánky: pozvánka na akci

Akce s limitovaným počtem účastníků (20) byla zcela naplněna

Vystoupení lektorů přinesla informace o principech a konkrétních postupech při využívání veřejných aukcí a otevřených nabídek při uvádění dřeva na trh.

V závěru byly řešeny i otázky certifikace (obou systémů) a zkušenosti z oblasti EUTR.

Celou akci v příjemném prostředí třeboňského penzionu Mlýnský dvůr provázela aktivní až bouřlivá diskuse účastníků.

Aktualizováno (Úterý, 14 Únor 2023 20:59)