Home Informace z akcí Seminář Zalesňování zemědělských půd 10.-11.5.2018

cls logo OLH 1

 

Ve dnech 10. a 11. 5. 2018 proběhne ve spolupráci ČKOLH a ČLS odborný seminář s tématem

Zalesňování zemědělských půd.

Akce je organizována v rámci Programu rozvoje venkova - operace I.1.1. Vdělávací akce

Projekt: Trvale udržitelné hospodaření v lesích II.

logo PRV


Anotace akce popisuje cíl a záměr semináře:

 Na konci 20. století společnost ovlivněná politickými změnami očekávala i pozitivní změny, které se projeví v naší krajině negativně poznamenané desítky let socialistického hospodaření. V té době docházelo k útlumu zemědělské výroby a zemědělci postupně upouštěli od zemědělského využívání méně kvalitních zemědělských půd. Nastala jedna z dalších vln, které se v historii již několikrát opakovaly, vln zalesňování méně kvalitních zemědělských půd. Nejprve byla tato činnost podporována z národních zdrojů, později ze zdrojů EU z Horizontálního plánu rozvoje venkova a OP Zemědělství a následně z Programu rozvoje venkova. První z nově založených porostů budou dosahovat stáří kolem 20 let. V jaké zdravotní kondici jsou tyto lesní porosty a jaká je jejich perspektiva? Je potřeba změnit přístup při volbě prostorové a druhové skladby nově zakládaných porostů v souvislosti s klimatickými změnami?

Jaké zkušenosti mají odborní lesní hospodáři v různých částech republiky s problematikou
zalesňování zemědělských půd? Jaká je současná situace v ČR a v ostatních členských státech EU?
Odpovědi na tyto otázky bude hledat seminář, který se vrací na místa, kde nové lesní porosty
v posledních desetiletích vznikly.

 

pozvánka s podrobnou informací a programem

přihlašujte se zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/Detail.aspx?guid=6fc35bef-c78e-400e-872b-f6cae73c7b22

Aktualizováno (Čtvrtek, 26 Duben 2018 22:54)