Ve dnech 10. a 11. 5. 2018 proběhl ve spolupráci ČKOLH a ČLS odborný seminář s tématem

Zalesňování zemědělských půd.

Akce byla organizována v rámci Programu rozvoje venkova - operace I.1.1. Vdělávací akce

Projekt: Trvale udržitelné hospodaření v lesích II.

logo PRV


 

Stručné zhodnocení:

 

Akce měla omezený limit počtu účastníků na 20. Limit byl naplněn a v příjemném prostředí hotelu na Křemešníku proběhly plánované přednášky a příspěvky. Hlavním bodem akce byla exkurze, kde jsme měli možnost posoudit stav některých porostů založených v minulých letech.

 

Velmi zajímavé byly porosty třešně ve směsích se smrkem, jasanem nebo i bez příměsi. Posuzovali jsme stav výsadeb buku. Beze zajímavosti nebyly ani výsadby břízy. Celkem jsme navštívili asi 15 lokalit v okolí Pelhřimova.

 

Přínosná jistě byla i diskuse při podvečerním posezení po skončení denního programu.

 

Děkujeme všem účastníkům a lektorům, kteří akci podpořili svou účastí.


Anotace akce popisovala cíl a záměr semináře:

Na konci 20. století společnost ovlivněná politickými změnami očekávala i pozitivní změny, které se projeví v naší krajině negativně poznamenané desítky let socialistického hospodaření. V té době docházelo k útlumu zemědělské výroby a zemědělci postupně upouštěli od zemědělského využívání méně kvalitních zemědělských půd. Nastala jedna z dalších vln, které se v historii již několikrát opakovaly, vln zalesňování méně kvalitních zemědělských půd. Nejprve byla tato činnost podporována z národních zdrojů, později ze zdrojů EU z Horizontálního plánu rozvoje venkova a OP Zemědělství a následně z Programu rozvoje venkova. První z nově založených porostů budou dosahovat stáří kolem 20 let. V jaké zdravotní kondici jsou tyto lesní porosty a jaká je jejich perspektiva? Je potřeba změnit přístup při volbě prostorové a druhové skladby nově zakládaných porostů v souvislosti s klimatickými změnami?

Jaké zkušenosti mají odborní lesní hospodáři v různých částech republiky s problematikou
zalesňování zemědělských půd? Jaká je současná situace v ČR a v ostatních členských státech EU?
Odpovědi na tyto otázky bude hledat seminář, který se vrací na místa, kde nové lesní porosty
v posledních desetiletích vznikly.

 

pozvánka s podrobnou informací a programem

 

Aktualizováno (Středa, 03 Říjen 2018 20:04)