Kůrovcová kalamita a potřeba řešení nových situací v lesnictví byly důvodem ke vzniku novel dvou vyhlášek.

Byla novelizována vyhláška 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa o náležitostech ochrany lesa

Dále vydáním vyhlášky  298/2018 Sb., byla zrušena vyhl. 83/1996 Sb. - přinesla nové definice hospodářských souborů a použití dřevin k zalesňování.

Rozšířilo se významně spektrum dřevin použitelných v jednotlivých hospodářských souborech. Tato změna ovlivňuje i možnosti čerpání dotací na výsadbu MZD.

vymezení cílových hospodářských souborů - příloha k vyhlášce v kvalitě pro tisk a čtení (pdf.)

Aktualizováno (Pátek, 27 Září 2019 08:14)