MZEKůrovec je hlavním tématem českého lesnictví této doby.

I přes složitou situaci stále platí lesní zákon, který nařizuje vlastníkům provádět některá opatření v ochraně lesa.

Protože v některých regionech je situace již kalamitní, vydalo MZe již několik opatření obecné povahy, kterými vyhlašuje některé odchylky od zákonem stanovených pravidel hospodaření v lesích.

Odchylka jsou povoleny v katasrtrech, které jsou v jednotlivých opatřeních uvedeny a jejichž seznam je aktualizován.

Například: doba na zalesnění holin se prodlužuje na 5 let, zajištění 10. Mění se pravidla pro přenos a použití sadebního materiálu. Ruší se povinnost přednostního zpracování kůrovcových souší s odkladem do roku 2022.

Dne 3.4.2019 vyšlo první opatření 

K 30.8.2019 vešlo v platnost další opatření - tentokrát se zabývá použitím a přenosu dřevin při zalesňování a rozšířilo kůrovcové oblasti

Dne 9.12.2019 bylo OOP aktualizováno a byl významně rozšířen výčet katastrů

Výše uvedená opatření 1. - 3. byla dne 2.4.2020 nahrazena opatřením č.j.17110/2020-MZE-16212  PDF

Opatřením ze dne 27.7.2020 byla rozšířena příloha č.1 o další katastry  PDF


Poslední Opatření, kterým se rozšiřuje výčet zasažených katastrálních území, vyšlo 14.9.2021 pdf

Příloha č. 1, jež nahradila přílohu ze dne 27.7.2020  pdf

 

Aktualizováno (Neděle, 19 Září 2021 18:48)