MZEKůrovec je hlavním tématem českého lesnictví této doby.

I přes složitou situaci stále platí lesní zákon, který nařizuje vlastníkům provádět některá opatření v ochraně lesa.

Protože v některých regionech je situace již kalamitní, vydalo MZe již několik opatření obecné povahy, kterými vyhlašuje některé odchylky od zákonem stanovených pravidel hospodaření v lesích.

Odchylka jsou povoleny v katasrtrech, které jsou v jednotlivých opatřeních uvedeny a jejichž seznam je aktualizován.

Například: doba na zalesnění holin se prodlužuje na 5 let, zajištění 10. Mění se pravidla pro přenos a použití sadebního materiálu. Ruší se povinnost přednostního zpracování kůrovcových souší s odkladem do roku 2022.

Dne 3.4.2019 vyšlo první opatření 

K 30.8.2019 vešlo v platnost další opatření - tentokrát se zabývá použitím a přenosu dřevin při zalesňování a rozšířilo kůrovcové oblasti

Dne 9.12.2019 bylo OOP aktualizováno a byl významně rozšířen výčet katastrů

Výše uvedená opatření 1. - 3. byla dne 2.4.2020 nahrazena opatřením č.j.17110/2020-MZE-16212  PDF

Opatřením ze dne 27.7.2020 byla rozšířena příloha č.1 o další katastry  PDF

Poslední Opatření, kterým se rozšiřuje výčet zasažených katastrálních území, vyšlo 14.9.2021 pdf

Příloha č. 1, jež nahradila přílohu ze dne 27.7.2020  pdf

 

Od 1.1.2023 dochází k další aktualizaci.  nové opratření

Aktualizováno (Pondělí, 15 Květen 2023 14:42)