penize

Pro vlastníky lesů napadených kůrovcem je hlavním tématem letošních prázdnin druhé kolo výplat náhrady na zmírnění následků kůrovcové kalamity.

Až do 18.9.2020 podáváme žádosti na dřevo vytěžené nebo prodané v roce 2019.

Na stránkách MZe jsou zveřejněny Zásady, které stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019.

Žadatelé vyplní v modulu pro žadatele na Portálu farmáře žádost, doplní ji potřebnými dokumenty a před odesláním na krajský úřad si nechají od odborného lesního hospodáře potvrdit skutečnost, že dřevo pocházelo z nahodilé těžby.

Žádosti se podávají přes portál farmáře a je potřebné se přihlásit, případně vyzvořit účet. - zde

Odkaz na pravidla

Modul pro žadatele -  Odkaz na přihlašovací okno

Aktualizováno (Pátek, 28 Srpen 2020 21:49)