moneyAdapt

Od roku 2022 je možno žádat o zařazení do zcela nového programu Podpora adaptace na změnu klimatu.

Tento program přináší zcela nový pohled na způsob poskytování podpory vlastníkům lesů.

Přináší současně mnoho zatím nezodpovězených otázek.

Základním principem je dodržování a plnění několika podmínek vlastníkem lesa. Podpora je následně vyplácena formou roční částky na hektary majetku.

V této chvíli zatím probíhají registrace do programu.

První hodnocení dodržování a plnění podmínek bude až v roce 23.

 

Pravidla a informace na stránkách MZe.

Aktualizováno (Pátek, 03 Červen 2022 11:58)