MZE

Upozorňujeme vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře, že od 1.1.2023 platí nové opatření obecné povahy vydane MZe dne 3.11. 2022 k problematice kůrovce.

Podrobnosti jsou uvedeny na stánkách MZe

 

Zásadní změny:

- již není možno ponechávat nezpracované kůrovcové souše

- mění se pravidla pro přenos sadebního materiálu - pozor hlavně u smrku a MZD

- vrací se zpět povinnost používat jako obranná opatření lapáky a lapače

Zůstává nadále

1. holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;

2. V lesích na území, které je tvořeno katastrálními územími, jež jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy, která je jeho nedílnou součástí,

2.1. se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce až 5 metrů, jeden od druhého ve vzdálenosti přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně však 20 metrů, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště;

2.2. se stanoví, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle bodu 2.1., považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.

Aktualizováno (Pondělí, 15 Květen 2023 14:31)