Spolek

Česká komora odborných lesních hospodářů z.s.

( dále jen ČKOLH ) je občanský, neziskový, dobrovolný, nezávislý, nepolitický, profesní spolek lesníků, kteří mají k činnosti odborných lesních hospodářů licenci.
ČKOLH působí na celém území České republiky a jejím sídlem je Nový Rychnov č.p.252, 394 04 Nový Rychnov, okres Pelhřimov.

Odborní lesní hospodáři (OLH) jsou lesníci, kteří na základě licence udělené dle zákona 289/95 Sb. o lesích, pečují možná i o Vaše lesy. Jejich práce je sice nenápadná, ale pro naše lesy a přírodu velmi důležitá.


Na těchto stránkách bychom rádi uveřejňovali informace  pro členy spolku, ale i pro ostatní kolegy lesáky, majitele lesů a všechny ostatní, kteří mají o život a práci lesníků zájem.

 

Myšlenku, založit profesní sdružení, se po delších přípravách podařilo realizovat a dne 20. února 2003 proběhla v Pelhřimově zakládající valná hromada ČKOLH.


Dne 26.3.2003 byla organizace zaregistrována Min.vnitra ČR a bylo jí přiděleno IČO.

Členská schůze v Písku 26.11.2015 schválila změny nutné k přizpůsobení organizace požadavkům Nového občanského zákona č. 89/2012 Sb., a ze sdružení se stává spolek.

Rejstříkový soud v prosinci 2015 zaregistroval nové stanovy.

Ke dni 31.1.2023 má komora 154 zaregistrovaných členů,
kteří spravují lesy na výměře cca 100 000 ha.

 

Sídlo a adresa organizace:

organizace sídlí na adrese předsedy:

Nový Rychnov 252,
394 04 Nový Rychnov

IČO: 266 24 940

účet číslo: 183 985 825/0300

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

telefon: 776 16 27 27


Základní dokumenty:

Stanovy ČKOLH + Jednací řád + Spisový řád

Morálně etický kodex člena

Orgány komory

Hlavní směry a cíle

Členská přihláška – zájemci o členství (podmínky ve stanovách) mohou přihlášku zaslat na kontaktní adresu, poté budou komorou osloveni

 

Aktualizováno (Úterý, 14 Únor 2023 23:08)