Home Dotace v lesním hospodářství Dotace na hospodaření v lesích 2018

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích od roku 2014 a způsobu kontroly jejich využití vyšla jako Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

 

Od roku 2016 se poskytování veškerých dotací vrátilo zpět do kompetence Ministerstva zemědělství a kraje jsou pouze administračními místy.

 

Od roku 2015 je v poskytování dotací na hospodaření v lesích z krajských a ministerského rozpočtu zásadní změna a nová povinnost. Každý zájemce o dotace v daném roce se musí předem zaregistrovat u místně příslušného krajského úřadu.

Ohlášení žadatele, dříve registrace žadatele, se podává před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku. Toto ohlášení se podává nejdříve 1. září a nejpozději 31. března (neplatí pro finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů), vždy ale před zahájením prací. Ohlášení je vždy platné pro všechny práce prováděné ode dne jeho doručení do 31. srpna.

 

Termín pro registraci (ohlášení) je 31.3.

Formulář pro registraci

Registrace - žádosti LHP

 

Po provedené registraci a následném splnění předmětu příspěvku se postupuje podle tradičních postupů a žadatel podá žádost o dotaci potvrzenou odborným lesním hospodářem.

 

 

 

Kompletní Pravidla  (nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) ve formátu .pdf -  Mají obecnou celostátní platnost

 

Odkaz na stránky MZe pro další informace

 

Každý žadatel se muže informovat na podacím místě (kraji) nebo u svého odborného hospodáře.

Přílohy - formuláře pro vyplňování v počítači (Word)

Příloha 1 - sazby

Příloha 2 - ekologické a šetrné technologie

Příloha 3 - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

Příloha 4 - na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin

Příloha 5 - žádost imise

Příloha 6 - žádost sdružování

Příloha 7 - žádost LHP

Příloha 9 - žádost myslivecké hospodaření včetně přílohy

Příloha 10 - žádost lovečtí psi a dravci


Metodiky
 
Vysvětlivky pro vyplnění žádosti