Home Kalendář akcí

Kalendář odborných akcí a školení pořádaných komorou a dalšími organizacemi

Uvádíme základní informace o akcích na které jsme dostali pozvánku, nebo jsme se o nich dozvěděli z jiných zdrojů.

Pokud máte zájem se uvedených akcí zúčastnit, dohodněte si detailní podmínky u kontaktních osob.

Akce pořádané komorou nebo ve spolupráci

proběhlo: Moderní trendy v uvádění dřeva na trh - Třeboň 8.3.2018

 

Připravujeme:

 

 

9. - 10. 5 2018 - dvoudenní akce s exkurzí - Křemešník (okres Pelhřimov)

Zalesňování zemědělských půd

Současné možnosti a podmínky pro zalesňování zemědělských půd.

Tvorba porostní směsi. Nároky dřevin s ohledem na klimatickou změnu.

Exkurze:

Zhodnocení a prohlídky realizovaných zalesnění v minulých letech - "co se povedlo a co ne"

Ralizované výsadby RRD - již druhé generace porotů na plantážích rychlerostoucích dřevin ale i lokality bez hospodaření.

omezený počet účastníků - 18

Akce je organizována v rámci Programu rozvoje venkova - operace I.1.1. Vdělávací akce

Projekt: Trvale udržitelné hospodaření v lesích II

logo PRV

 

Další akce v rámci cyklu:

Moderní přístupy ke škodám zvěří na lesních porostech

Zámeček Hodonín, Hodonín, okres Bansko, 679 71 Lysice

4.10.2018.  omezeno na 20 lidí.

Jednodenní akce.

 

 

 bude průběžně aktualizováno

 

Připraveno pro Vás jinými organzacemi:

 

Pro Silva Bohemica

 

 Výsledek obrázku pro uzei

 

Jako každý rok organizuje UZEI pod záštitou Ministerstva zemědělství školení pro OLH

Proběhnou čtyři akce v různých místech - detaily v pozvánce

17. 4. v Písku

26. 4.  v Hranicích

Akce je registrována v systému poradenství za 30 bodů.

 

 

CLS

Přehled odborných akcí ČLS

přesné informace a přihlášky u tajemníka ČLS Ing. Zdeněka Vacka,

kontakt - Ing. Zdeněk Vacek Ph.D., - tel: 724 273 683,   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ;    www.cesles.czAktualizováno (Pátek, 23 Březen 2018 09:54)