Home Kalendář akcí

Kalendář odborných akcí a školení pořádaných komorou a dalšími organizacemi

Uvádíme základní informace o akcích na které jsme dostali pozvánku, nebo jsme se o nich dozvěděli z jiných zdrojů.

Pokud máte zájem se uvedených akcí zúčastnit, dohodněte si detailní podmínky u kontaktních osob.

Akce pořádané komorou nebo ve spolupráci

 

Třídenní exkurze na Slovensko proběhla ve dnech 13. - 16.9.2017

 

 

Dne 23.3.2017 proběhl seminář s exkurzí v Soběslavi.

IMPREGNACE SOBĚSLAV

Tématem byla výroba sloupů (sloupárna Impregnace Soběslav) a provádění výchovných těžeb se zohledněním těžby sloupových výřezů.

Po ukončení odborné části proběhla výroční členská schůze ČKOLH.

 

 

 

 bude průběžně aktualizováno

 

Připraveno pro Vás jinými organzacemi:

 

Pro Silva Bohemica

 

Pořádá opakovaně v rámci Programu rozvoje venkova dne19.10. 2017 odborný seminář:

Adaptace lesů na klimatickou změnu - praktická realizace hospodářských opatření

pozvánka a informace

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSemináře organizované VÚKOZ, v.v.i.; VÚLHM, v.v.i. a Topolářskou komisí České republiky, z.s.(TKČR)
za finanční podpory Technologické platformy „Rostliny pro budoucnost“
a za účasti odborníků MZE, MZP

 

Rychle rostoucí dřeviny pro zemědělské a lesnické využití v podmínkách České republiky“

 

 Termín konání:     

4.10.17     VÚKOZ, v.v.i. Průhonice

5.10.17     VÚLHM, v.v.i. Kunovice (Uherské Hradiště)

 

pozvánka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Univerzita logo


Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Mendelovy univerzity v Brně
zve na odborný seminář
LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ S VÝMLADKY
(HISTORIE, EKOLOGIE, PRODUKCE, EKONOMIKA)
                  krok zpět nebo výzva?

10. – 11. 10. 2017, Zámek Křtiny

pozvanka
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výsledek obrázku pro uzei

 

Jako každý rok organizuje UZEI pod záštitou Ministerstva zemědělství školení pro OLH

Proběhnou čtyři akce v různých místech - detaily v pozvánce

20.4. v Písku

27.4. ve Křtinách

19.10. v Hranicích

9. 11. v Trutnově

Akce je registrována v systému poradenství za 30 bodů.

 

 

CLS

Přehled odborných akcí ČLS

přesné informace a přihlášky u tajemníka ČLS Ing. Zdeněka Vacka,

kontakt - Ing. Zdeněk Vacek Ph.D., - tel: 724 273 683,   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ;    www.cesles.czAktualizováno (Pátek, 22 Září 2017 07:38)