Křemešník u Pelhřimova 10. -11.4.2013

Seminář pro Českou arcibiskupskou konferenci - Modul B

Principy hospodaření v lesích ČR

 

Akce byla organizována Českou lesnickou společností.            (pozvánka)

Cílem akce bylo poskytnout zástupcům církví základní informace o problematice lesnictví a hospodaření na lesních majetcích.

Na této akci komoru zastupoval předseda Ing. Jiří Pohan jako lektor, průvodce exkurzí, akreditovaný poradce  a odborný hospodář.

V prvním dnu seznámil účastníky s problematikou správy lesů, rolí odborného hospodáře při správě majetku, vztahu OLH a vlastníka atd.

Pro druhý den připravil exkurzi do lesů s ukázkami způsobů hospodaření v lesích včetně správy a údržby cestní sítě a dalších objektů. Exkurze měla 10 zastávek s ukázkami výchovy porostů, zakládání lesů, obnovy a těžby, podpory přírodě blízkého hospodaření  atd.

Součástí byla i informace o zalesňování nevyužitých zemědělských půd a možností čerpání dotací.

 

jp

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 22:17)