Výsledek obrázku pro zákon o dřevě

Připravovaná akce proběhla ve společenském sále Lesnické školy Bedřicha Schwanzerberga v Písku.

Pozvánka s detailní informací

Nařízení Evropského parlamentu č.995/2010 a následně zákon ČR 226/2013 Sb. přinesly nečekaně rozsáhlý soubor povinností pro všechny producenty a zpracovatele dřeva.

Zákon, jehož prvotním úkolem bylo zabránit dovozu dřeva z nelegálních těžeb v tropických pralesích, zavádí nový systém evidence a kontroly veškerého pohybu dřeva na trzích EU. Povinnosti se týkají všech vlastníků lesů, kteří prodají i minimální množství dřeva. Zvláště pro malé a drobné lesní majetky může být vedení systému náležité péče, evidence dřeva a podávání pravidelného hlášení značným problémem.

Cílem akce bylo seznámit účastníky se zněním nových předpisů a způsobů vedení povinných evidencí při uvádění dřeva na trh.

Seminář začal přivítáním účastníků a přednášejících. Účastníky pozdravil i ředitel lesnické školy Ing.Jiří Holický.

První příspěvek byl prezentace firmy IterSoft, s.r.o. Choceň, která vytváří informační systémy pro lesní hospodářství. Zájemci o další informace pak mohli s firmou jednat v průběhu celého dopoledne v přísálí.

Hlavní téma - "Zákon o dřevě" prezentovala Ing.Kateřina Ventrubová Ph.D. z LDF ČZU Praha.

Význam problematiky potvrdil zájem účastníků a rozsáhlá diskuse, která probíhala v průběhu přednášky i po jejím skončení.

 

 

Ukazuje se, že pouze náležitě informovaný a zkušený odborný lesní hospodář může svým vlastníkům pomoci zajistit splnění těchto nových povinností a ochránit je před sankcemi, které nový zákon taktéž zavádí.


účast: 80 posluchačů

Akci považujeme za úspěšnou a užitečnou, děkujeme všem účastníkům za zájem.

několik fotografií z akce v galerii


Po semniáři se uskutečnila  8.Valná hromada ČKOLH

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 14:56)