Informace z úspěšné akce:

Česká lesnická společnost ve spolupráci s Českou komorou OLH a dalšími partnery v rámci Programu rozvoje venkova připravila na dny 14. a 15.5. 2014 odborný seminář

Pěstování a využívání biomasy lesních dřevin pro další zpracování.

EU

Akce proběhla v poutním hotelu na vrchu Křemešník na okrese Pelhřimov.

Dvoudenní seminář se věnoval problematice pěstování rychlerostoucích dřevin a využívání biomasy lesních dřevin.

Průřezově byly shrnuty zkušenosti s pěstováním RRD z různých lokalit České republiky. Zaobíral se pěstováním RRD z různých úhlů a to včetně pohledu ochrany půdy, ochrany vod i ochrany přírody a krajiny. Neopominul ani ekonomiku ani možnosti sklizně RRD. Součástí akce byla i exkurze na 3 lokality plantáží RRD.

Druhý den jsme se zaměřili na biomasu získávanou z těžebních zbytků. Probrány byly dosavadní zkušenosti s využíváním biomasy z těžebních zbytků včetně potenciálních rizik plynoucích z odebírání biomasy z koloběhu živin. Praktické ukázky byly zaměřeny na lokální zpracování biomasy pro lokální účely a závěr byl věnován exkurzi do spalovny v Pelhřimově.

Seminář byl pro účastníky zdarma.

Exkurze RRD:

lokalita Pavlov - zde byla letos v zimně plantáž o výměře cca 25 ha  skliozena ve věku 6 let a zrekultivována zpět do zemědělské výroby.

Na místě bylo možno vidět plochu po rekultivaci, zbytky pařezů a kořeny po rekultivaci, zmlazování vrb v obilí. Současný zemědělský nájemce seznámil s ekonomickým výsledkem sklizně a náklady na rekultivaci.

Celá operace sklizně a rekultivace skončila nemalou ztrátou i bez započtení nákladů na založení v roce 2008.

V současnosti se na lokalitě nachází ještě cca 1 ha vzrostlé vrby kultivaru Tora.

lokalita Moraveč u Nové Cerkve - plocha cca 5 ha topolu J105 (max4) ve věku 2 roky. Kvalitně udržovaná plocha s nadějným porostem toplu o výšce cca 3m.

lokalita Onšovice - plocha cca 7 ha po sklizni topolu. Zde bylo řešeno poškozování pařízků sklízecím strojem.

 

Exkurze biomasa:

Ukázka lokálního zpracování těžebních zbytků za pomoci nízkootáčkových štěpkovačů. Stroje poháněné traktorem a benzínovým motorem, které vyrábějí krátké kusové dřevo (špalíčky 5-10cm) přímo do rašlových pytlů. Technologie vhodná pro drobné vlastníky lesů na výrobu paliva pro otop domácností.

Zpracování lesního klestu ve velkém pro městskou teplárnu.

Prohlídka teplárny IROMEZ v Pelhřimově.


detailní informace je zde v pozvánce

jp

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 14:45)