Lesnictví v ČR je řízeno celým souborem zákonů a vyhlášek, které jsou průběžně aktualizovány dalšími novelami.


Základní předpis je:

Zákon 289/1995 Sb., o lesích, na stránce MZe se zapracovanými změnami,

Možnost stažení celého textu zákona, je taktéž v tomto odkazu.

Zákon byl 31.10.2019 novelizován zák.314/2019 Sb.


Důležité nové vyhlášky z roku 2018:

novela vyhl. 101/1996 Sb. provedená v roce 2018 vyhl. 76/2018 Sb. - opatření v ochraně lesa

nová    vyhl. 298/2018 Sb, zrušila vyhl. 83/1996 Sb. - nová definice hospodářských souborů a použití dřevin


Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

Možnost stažení celého textu zákona, je taktéž v tomto odkazu.


Další velmi důležitý a nový předpis je zákon 226/2013 Sb. o uvádění dřeva do oběhu,

kde je pověřenou osobou ÚHUL, zde jsou uvedeny další informaceSeznam právních a dalších předpisů souvisejících s lesním hospodářstvím


Jako zdroj informací v odkazech využíváme stránek MZe ČR a ÚHUL.

 

Aktualizováno (Středa, 08 Listopad 2023 12:51)