Home Zákony

Lesnictví v ČR je řízeno celým souborem zákonů a vyhlášek, které jsou průběžně aktualizovány dalšími novelami.


Základní předpis je:

Zákon 289/1995 Sb., o lesích, na stránce MZe se zapracovanými změnami,

které provedly zákony č. 238/1999 Sb., č. 67/2000 Sb., č.132/2000 Sb., č.76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 149/2003 Sb. a zákon 1/2005 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 186/2006 Sb., 124/2008 Sb., 167/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb. a další


Možnost stažení celého textu zákona, je taktéž v tomto odkazu.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin )

Možnost stažení celého textu zákona, je taktéž v tomto odkazu.


Další velmi důležitý a nový předpis je zákon 226/2013 Sb. o uvádění dřeva do oběhu

kde je pověřenou osobou ÚHUL.Seznam právních a dalších předpisů souvisejících s lesním hospodářstvím


Jako zdroj informací v odkazech využíváme stránek MZe ČR a ÚHUL.

 

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 17:11)