1vls3

V letošním roce jsme se rozhodli navázat na úspěch exkurze na Šumavu v roce 2012 a připravit opět zajímavou akci. Rozhodli jsme se, že v rámci dvoudenní exkurze navštívíme střední Moravu. Cílem prvního dne byla návštěva Vojenského újezdu Libavá – VLS, divize Lipník nad Bečvou a pro druhý den jsme zvolili hospodářství Lesů a statků Tomáše Bati.

Exkurze se uskutečnila ve dnech  4.-5.6. 2014

Doprava byla  zajištěna autobusem, sběrná linka měla vyjíždět z Písku. Podle počtu přihlášených a lokalit, kde měli nastupovat, bylo nakonec místo odjezdu operativně změněno na Pelhřimov.

Ve Vojenském újezdu Libavá nás přijali pracovníci VLS a celou exkurzí nás provázel hlavní inženýr divize Ing.Jan Jeniš. Po obědě při celoodpolední prohlídce hospodaření jsme zhlédli mimo jiné způsoby hospodaření v těžko dostupných terénech, kde je intenzivně podporována přirozená obnova buku a hospodaření v oblastech, které jsou využívány pro výcvik armády. Navštívili jsme pramen Odry, tankovou a leteckou střelnici, viděli jsme vojenské objekty po Sovětské armádě - bunkry po nosičích raket a mnoho dalších zajímavostí.

Řešili jsme problematiku zemědělského hospodaření divize a samozřejmně také myslivost v hospodářských lesích i na vojenských výcvikových prostorech.

 
Ubytování a stravování bylo zajištěno v obci Potštát, která leží na okraji újezdu.
Po večeři jsme poseděli ještě dlouho do noci při zajištěném občerstvrní a družné zábavě. Ukazuje se, že si máme stále co říci.
 
Druhý den ráno jsme po vydatné snídani opustili ubytovnu a vyrazili směr Loučka u Valašského Meziříčí, kde sídlí správa Lesů a staků Tomáše Bati.  
V krásném objektu lesní správy nás přivítal ředitel Ing.Miroslav Hovořák a jeho zástupce Ing.Karel Hnilica. Na místě jsme byli seznámeni s historií vzniku majetku, současnou vlastnickou strukturou a způsobem vedení společnosti. Více informací na www.lesybata.cz
V rámci ukázek hospodaření jsme navštívili oba lesní celky. Viděli jsme způsoby obnovy lesa holosečné i přirozeným zmlazením, prořezávky a výchovu porostů. Navštívili jsme lesní školku, která produkuje sadební materiál pro potřeby podniku. Zaobírali jsme se údržbou a výstavbou lesních cest, kde ve složitých terénních podmínkách Vsetínských vrchů museli správci řešit několik rozsáhlých půdních sesuvů, které zničily lesní cesty. Viděli jsme způsoby údržby drobných vodních toků a další.
Návštěvu jsme zakončili ve Vsetíně na společném obědě.
 
Jako závěrečný bod exkurze byla naplánována návštěva Poutní hory Hostýn. Svatý Hostýn patří mezi nejvýznamnější mariánská poutní místa na Moravě.
Zde je možno zhlédnout Baziliku Nanebevzetí Panny Marie, Křížovou cestu Dušana Jurkoviče, rozhlednu (nyní v rekonstrukci) a další historické a církevní památky.
Autobusem je možno vyjet až na centrální parkoviště těsně pod areálem.
 
Po prohlídce Hostýna jsme vyrazili k domovu.
Všichni účastníci byli velmi spokojeni a společně jsme konstatovali, že je nutno v těchto aktivitách pokračovat a pokud neuskutečníme další akci ještě letos z podzima, v přístím roce pojedeme určitě.
Je potřeba si udělat jenom chvilku času a vyrazit s kamarádi na příjemnou akci, kde se můžeme něco dozvědět, podívat se jak práci dělají jiní, navázat nová přátelství a utužit již existující.
 
Děkujeme výše uvedeným pracovníkům obou podniků za jejich čas a ochotu a přejeme jim hodně úspěchů.
Děkujeme také panu Hernovi za zajištění perfektní dopravy.
Jménem výboru děkuji všem účastníkům, kteří přispěli k pohodě a úspěchu akce.
 
Věříme, že na příštích akcích se opět sejdeme a možná ještě ve větším počtu.
 
J.Pohan
 
fotogalerie z akce (foto M.Slavinger)

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 14:37)