Obrátil se na nás jeden kolega s dotazem, zda mu lze vydat licenci pro výkon OLH, když má vzdělání bakaláře na lesnické fakultě a 10 let praxe.

Protože zákon tuto situaci přímo neřeší, konzultovali jsme danou věc na MZe, jako ústředním orgánem státní správy lesů. Stanovisko MZe je k vydání licence záporné z důvodu omezeného rozsahu odborných předmětů v bakalářském studiu a současnému textu zákona.

Pokud by se vám taková situace stala a dostali jste na vaši žádost záporné rozhodnutí, máte možnost se proti rozhodnutí odvolat. Lze předpokládat, že odvolací krajský úřad rozhodnutí potvrdí, lze však jej nechat přezkoumat soudně. Jak by  v této věci soud rozhodl nevíme. Žádné soudní rozhodnutí, pokud je nám známo, v dané věci zatím nebylo.

Pokud s uvedeným problémem máte jiné zkušenosti, napište nám.

V každém případě se touto otázkou budeme zabývat na všech jednáních týkajících se změny zákona o lesích.

 

M.Slavinger

Aktualizováno (Úterý, 14 Březen 2017 17:47)