Zpráva o semináři

pořádaném  pod odbornou záštitou a s finančním přispěním

Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství


Pořadatel:                 Česká komora odborných lesních hospodářů

Název akce:           Zakládání a výchova listnatých porostů z přirozené obnovy

Místo konání: Bzenec, Lesy Města Kyjov

Datum konání:           11.6.2009

Počet účastníků:       47


pozvánka


Hodnocení akce, závěry, doporučení:

Seminář byl druhým dílem cyklu Pěstebních kurzů. Proběhl podle připraveného scénáře.

Sraz účastníků byl v Bzenci, kde v připraveném sále Vinařství B.Ďurinová  proběhlo zahájení akce. Účastníci byli  seznámeni s majetkem Města Kyjov, způsobem hospodaření a byly naznačeny základní principy obnovy lesa přirozeným způsobem.

Venkovní ukázky - hlavní část akce, probíhaly přímo v lesích Města Kyjov v katastru Vřesovice.

Lektorem celé akce byl správce lesa a odborný lesní hospodář pan Vincenc Chromý. Pro seminář připravil exkurzní trasu s přibližně deseti zastávkami, kde účastníci mohli posoudit stav porostů ve všech stádiích života.

Ukázány byly porosty úspěšně založené přirozeným způsobem, výchova,  postupy obnovy a těžby, ale také chyby z minulosti – v lokalitě nevhodné borové a smrkové monokultury.

Na každém stanovišti probíhala po vysvětlení problematiky lektorem diskuse.

Pochůzka trvala cca 4 hodiny. Pro akci byl připraven jednoduchý exkurzní průvodce 

Akce přinesla mnoho aktuálních informací, doporučení a poznatků.Účastníci byli spokojeni a považujeme ji za úspěšnou.

Závěr:

Celkem bylo rozesláno 510 pozvánek poštou – členům ČKOLH, krajským úřadům, některým organizacím a OLH z kraje Vysočina, Jihomoravského a Zlínského.

Dále e-mailem byly obeslány obce ORP v okolí cca 150 km, někteří pracovníci SSL, firmy atd.

Akce měla celkem 47 účastníků.

Prezenční listiny jsou uloženy u předsedy.

Sborník nebyl vydáván.

 

fotogalerie

Aktualizováno (Pondělí, 10 Duben 2017 11:46)